Akcja profilaktyczna

Zdjęcie dla Akcja profilaktyczna

Dostępna pula 600 voucherów została wyczerpana. Dziękujemy za udział w akcji.

Niepłodność jest klasyfikowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako choroba cywilizacyjna (kod ICD N-97), którą dotkniętych może być na stałe lub okresowo co najmniej kilkadziesiąt milionów par na świecie. W Rzeczypospolitej Polskiej szacuje się, że niepłodność może dotyczyć około 3 milionów osób i skala problemu jest zbliżona do sytuacji w innych krajach wysoko rozwiniętych. Problem niepłodności dotyka 15–20% par, które znajdują się w wieku prokreacyjnym, z czego około 35 000 – 40 000 wymaga rocznie leczenia zaawansowanymi technikami wspomaganego rozrodu (ART – ang. assisted reproductive techniques). Leczenie niepłodności jest bardzo złożone i dotyczy kompleksowej diagnostyki, możliwości leczenia zachowawczego i chirurgicznego.

Dostępność w Polsce do leczenia niepłodności jest oceniana jako jedna z najniższych spośród wszystkich krajów Europy. Problem niepłodności dotyka coraz częściej coraz młodsze osoby. Jednym z podstawowych wskaźników, od którego rozpoczyna się leczenie niepłodności (bądź diagnozuje się potrzebę leczenia u kobiet) jest określenie rezerwy jajnikowej. Robi się to za pomocą badania AMH. To badanie nierefundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fundacja Małgorzaty Rozenek-Majdan stawia sobie za cel przede wszystkim działania na rzecz wyrównywania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, umożliwienie leczenia osobom niezamożnym, wspomaganie leczenia oraz profilaktyki indywidualnych osób i rodzin.

Badanie AMH to podstawowe badanie, określające poziom rezerwy jajnikowej w organizmie kobiety, czyli w uproszczeniu płodność. Badanie wykonane w młodym wieku i powtórzone po kilku latach pokazuje, jak nasza płodność maleje na przestrzeni lat i w jakim tempie. Jest więc kluczowe dla świadomego planowania rodzicielstwa, jak i diagnozowania problemów z płodnością na wczesnym jej etapie. To badanie, które powinny wykonać kobiety planujące macierzyństwo, te, które mają problem z zajściem w ciąże, a także takie, które są w trakcie procedury in vitro, bądź ją planują.

Zależy nam na tym, żeby wspierać Polki w dostępie do procedur medycznych, w tym budować świadomość planowania macierzyństwa wśród młodych kobiet w wieku 18-45 lat. Dlatego też chcielibyśmy rozdać 600 Bonów na badanie AMH, które zostanie zrealizowane przez Diagnostykę.

Zasady udziału:

1. Do akcji profilaktycznej zapraszamy kobiety między 18 a 45 rokiem życia.

2. Jedna osoba może otrzymać jeden darmowy Voucher na badania.

3. Numerowane vouchery będą przekazane drogą elektroniczną, gdy zgłosisz się na adres: kontakt.bok@diag.pl z hasłem „badanie AMH”

4. Vouchery będzie można wykorzystać w Punktach Pobrań Diagnostyki w całej Polsce w punktach realizujących e-commerce. Sprawdź listę TUTAJ

5. Akcja trwa do wyczerpania puli 600 voucherów (vouchery będą przekazywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń) w terminie od 28.03.2024.

6. Osoba, która otrzyma Voucher zobowiązana jest stawić się osobiście w Punkcie Pobrań w celu okazania Vouchera oraz w celu pobrania od niej materiału do badania. Voucher przed badaniem powinien zostać przekazany pracownikowi (rejestratorce) Punktu Pobrań. Przekazany pracownikowi (rejestratorce) w Punkcie Pobrań Voucher jest uznany za wykorzystany i nie podlega zwrotowi.

Regulamin akcji