19 kwietnia 2021

Identyfikacja wizualna (CI) Diagnostyki

POWRÓT

Ogólnopolska Sieć Laboratoriów Medycznych DIAGNOSTYKA jako nowoczesna i świadoma organizacja posiada precyzyjnie określoną tożsamość oraz wdrożony System Identyfikacji Wizualnej (CI, ang. corporate identity), który wpływa na rozpoznawalność firmy, poziom satysfakcji Klientów oraz dobre samopoczucie własnego personelu i jego identyfikację z organizacją.

Tożsamość definiujemy jako pożądany przez firmę sposób postrzegania marki. Jest to spójny zestaw elementów – symboli i zachowań takich jak logotyp, wygląd i oznakowanie placówek, koncepcja graficzna, kolorystyka i charakterystyczny układ graficzny materiałów informacyjnych, zarówno drukowanych jak i elektronicznych, strój pracowników, kultura organizacyjna firmy i sposób obsługi Klientów, tworzonych przez firmę, by oddać jej strategię, zidentyfikować ją i odróżnić od konkurencji.

Zarządzanie tożsamością firmy nie sprowadza się tylko do graficznego opracowania logotypu i dotyczy znacznie szerszych obszarów, takich jak jakość produktów czy usług, procedur postępowania, kompetencji personelu itp. Wobec coraz silniejszej konkurencji prawidłowe zarządzanie systemem tożsamości jest bardzo ważnym elementem aktywnego uczestnictwa firmy na rynku. Łatwo zauważa się te organizacje, które sprawnie i konsekwentnie używają swojej tożsamości jako narzędzia marketingu i komunikacji w zakresie informacji nt. jaką działalnością się zajmują, dokąd zmierzają i co odróżnia je od innych organizacji o tym samym profilu działalności.

Ponieważ jednak ponad 80% bodźców odbierane jest za pomocą zmysłu wzroku, poprawnie opracowany CI stanowi podstawę budowania tożsamości każdej firmy. Głównym celem jego wdrożenia przez firmę jest zaprojektowanie prostej i zrozumiałej strategii komunikacji wizualnej z otoczeniem, odzwierciedlającej cele strategiczne oraz misję firmy, jest pierwszym krokiem do docelowej rozpoznawalności oraz właściwego pozycjonowania w świadomości Klienta. CI jest także podstawowym narzędziem służącym kreowaniu wizerunku DIAGNOSTYKI, rozumianego jako zbiór skojarzeń na temat firmy, oferty jej produktów i jakości świadczonych usługi. To sposób w jaki otoczenie postrzega markę i wyrabia sobie o niej opinię.

Każde miejsce działalności, w którym DIAGNOSTYKA styka się ze swoimi Klientami musi ją właściwe reprezentować a przede wszystkim identyfikować. Od firm sieciowych Klienci oczekują nade wszystko powtarzalności znanych i preferowanych przez nich standardów – a ta zaczyna się właśnie od komunikacji wizualnej jako podstawowego narzędzia budowy marki w ich świadomości.

W przypadku sieci placówek jaka jest DIAGNOSTYKA, sprawą niesłychanie istotną jest ujednolicenie ich oznakowania. Jeżeli w świadomości społecznej utrwali się symbol firmy (logotyp), to w chwili, gdy zostanie on dostrzeżony pośród wielu innych, nastąpi automatyczne powiązanie z firmą, która go posiada, a więc i z wartościami, które przekazuje swoim Klientom. Jednak aby tak się stało, wszystkie symbole danej firmy muszą wyglądać identycznie, ponieważ jakiekolwiek odstępstwa mogą powodować zakłócenia przekazu informacyjnego u Klientów,którzy sieć dobrze znają lub przekazanie niewłaściwego komunikatu o firmie osobom, które jej jeszcze nie znają.

Podstawowym elementem identyfikacji DIAGNOSTYKI jako firmy sieciowej o ogólnopolskim zasięgu, jest jej znak towarowy czyli logotyp. Logotyp DIAGNOSTYKA (oraz wszystkie jego wersje alternatywne wg księgi znaku) jest dedykowany zarówno do oznakowania placówek sieci DIAGNOSTYKA jak i stosowany na wszystkich firmowych materiałach informacyjnych i elementach komunikacyjnych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad stosowania logotypu DIAGNOSTYKA, sposobu jego aplikacji, użycia, ekspozycji oraz dopuszczonych ew. uproszczeń i wersji kolorystycznych, znajdują się w Księdze Znaku.

Pobierz Księgę Znaku

Pobierz logotyp Diagnostyki

Pobierz plik z logotypem Diagnostyki

Logotypu DIAGNOSTYKA nie wolno przekazywać do stosowania lokalnym Kontrahentom DIAGNOSTYKI ani żadnym innym podmiotom bez odpowiednich zapisów w umowie oraz bez akceptacji Działu Marketingu DIAGNOSTYKI (DM).

Zasady stosowania logotypu kontrahenckiego

Pobierz logotyp kontrahencki

Pobierz plik z logotypem kontrahenckim

Logotyp DIAGNOSTYKA powinien być stosowany w wersji pełnej. Zastosowanie jego innych dopuszczonych wersji (uproszczeń lub innych wersji kolorystycznych) zawsze musi mieć uzasadnienie merytoryczne i być skonsultowane z Działem Marketingu.