Rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa - Tarnów


Udostępnij

Pragniemy poinformować, że dla Państwa komfortu rozszerzyliśmy zakres naszych usług o badania obrazowe. Dzięki tym badaniom istnieje możliwość na zobrazowanie zmian zachodzących w ludzkim ciele. Ponadto często warunkują one postawienie dobrej diagnozy, a co za tym idzie, rozpoczęcie racjonalnego leczenia.

Od teraz telefonicznie możesz umówić się na:

  • Rezonans magnetyczny:
    • Tarnów, ul. Lwowska 197 (placówka na terenie Centrum Diagnostyczno Klinicznego) – tel. 14 692 02 42.
  • Tomografię komputerową:
    • Tarnów, ul. Lwowska 197 (placówka na terenie Centrum Diagnostyczno Klinicznego) – tel. 14 692 02 42.

Na badania umówisz się poprzez kontakt telefoniczny ze wskazanymi placówkami.