Bradykinezja

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Bradykinezja – słowo wywodzi się z języka greckiego i oznacza w dosłownym tłumaczeniu ‘powolny ruch’. W dziedzinie medycyny w ten sposób opisuje się objawy spowolnienia ruchowego oraz ograniczenia w rozpoczęciu ruchu docelowego. Spowolnienie ruchowe dotyczy wykonywania szybkich, sprawnych, pełnych oraz płynnych ruchów. Może dotyczyć wszystkich wykonywanych czynności, szczególnie dnia codziennego: chodzenia, mówienia, jedzenia itp.

Bradykinezję charakteryzuje stopniowy rozwój oraz nasilenie objawów. Z początku spowolnienie ruchowe utrudnia normalne funkcjonowanie, w konsekwencji prowadząc do całkowitej niesamodzielności. Skrajna postać cechuje się niezdolnością do wykonywania świadomych ruchów i przechodzi w akinezję – bezruch.

Jako przyczynę bradykinezji wymienia się upośledzenie działania układu pozapiramidowego, odpowiedzialnego za czynności automatyczne. Wobec tego spowolnienie ruchowe towarzyszy wielu chorobom ośrodkowego układu nerwowego, jednakże najczęściej pojawia się w chorobie Parkinsona i pląsawicy Huntingtona. W przypadku choroby Parkinsona źródłem bradykinezji jest degradacja neuronów istoty czarnej, produkujących dopaminę – neurotransmitera odpowiedzialnego za skoordynowany ruch.