Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Mgr Aleksandra Rutkowska


Udostępnij

Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) jest rzadką, postępującą i nieuleczalną chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do uszkodzenia mózgu. Choroba ta charakteryzuje się gromadzeniem w mózgu nieprawidłowo sfałdowanych białek zwanych prionami.

Objawy CJD obejmują szybki spadek funkcji mózgu i układu nerwowego, co prowadzi do zmian zachowania, problemów z pamięcią, zaburzeń mowy, zaburzeń koordynacji ruchowej oraz demencji. Przebieg choroby jest zazwyczaj bardzo szybki, prowadząc do śmierci pacjenta w ciągu kilku miesięcy lub lat od momentu wystąpienia objawów.

Istnieją trzy główne formy CJD:

  1. Sporadyczna CJD: Jest najczęstszą formą i występuje sporadycznie u osób bez żadnych znanych czynników ryzyka czy dziedzicznych predyspozycji.
  2. Rodzinna CJD: Występuje w rodzinach z historią choroby, związana jest z mutacjami genów, które predysponują do rozwoju choroby.
  3. Jatrogeniczna CJD: Ta forma jest spowodowana zakażeniem prionami poprzez procedury medyczne, takie jak przeszczepy tkanek, używanie zakażonych narzędzi chirurgicznych lub terapia hormonami wzrostu wyprodukowanymi z zainfekowanych tkanek.

Nie istnieje skuteczne leczenie ani metoda zapobiegania chorobie Creutzfeldta-Jakoba. Diagnoza opiera się na objawach klinicznych oraz badaniach neurologicznych, a potwierdzenie może nastąpić poprzez badanie mózgu po śmierci pacjenta w celu wykrycia charakterystycznych zmian patologicznych.

Choroba Creutzfeldta-Jakoba budzi zainteresowanie naukowców i specjalistów, ponieważ jest to choroba neurodegeneracyjna o bardzo złym rokowaniu, a zrozumienie mechanizmów jej rozwoju może pomóc w opracowaniu bardziej skutecznych strategii diagnostycznych oraz leczenia dla podobnych chorób neurodegeneracyjnych.