EKG - elektrokardiogram

Mgr Jolanta Pawłowska


Udostępnij

Elektrokardiogram - EKG (ElektroKardioGram) to graficzne badanie diagnostyczne przedstawiające spoczynkową aktywność serca. Wynik elektrokardiogramu to krzywa składającą się z załamków, odcinków, odstępów i zespołów, z których każdy obrazuje określone „zdarzenie elektryczne” (polaryzacje i repolaryzacje) w sercu. Badanie EKG zlecane jest przez lekarza kardiologa w przypadku podejrzenia chorób serca takich jak: choroba niedokrwienna, arytmia, zaburzenia częstości i rytmu serca, zmiany poziomów elektrolitów, zawał serca, a także niektóre wrodzone wady serca.

EKG może przyjmować postać badania wykonywanego pojedynczo lub jako badanie ciągłe 24-godzinne za pomocą aparatu Holter (w przypadku braku możliwości postawienia diagnozy za pomocą pojedynczego badania). Badanie przeprowadza się w spoczynku, w pozycji leżącej, za pomocą elektrod przymocowanych do klatki piersiowej oraz kończyn górnych i dolnych. Przeprowadzenie elektrokardiogramu jest nieinwazyjne i bezbolesne, a także nie wymaga specjalnego przygotowania jak post czy zmiana diety.

Konieczne może być jedynie ogolenie klatki piersiowej by możliwe było przyklejenie elektrod pomiarowych (inaczej odczyt może być nieprawidłowy) oraz powstrzymanie się, bezpośrednio przed badaniem, od intensywnego wysiłku fizycznego. Interpretacji wyników dokonuje kardiolog lub lekarz chorób wewnętrznych, biorąc pod uwagę wywiad, objawy oraz inne badania diagnostyczne.

Sprawdź tekst: domowe elektrolity.