Trypanosoma cruzi

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Trypanosoma cruzi (świdrowiec amerykański) to gatunek świdrowca pasożytującego wewnątrz organizmów zwierzęcych, w tym człowieka. Wywołuje tzw. chorobę Chagasa – trypanosomozę amerykańską.

Świdrowiec amerykański dostaje się do organizmu człowieka przy pomocy pluskiew. Do zarażenia dochodzi w wyniku transmisji inwazyjnych postaci Trypanosoma cruzi, a dokładnie wydalin i wydzielin zanieczyszczonych kałem pluskwiaka po przerwaniu ciągłości skóry, w kontakcie z błoną śluzową bądź spojówkami. Rzadziej spotyka się sytuacje zakażenia poprzez przetoczenie krwi i preparaty krwiopochodne, zanieczyszczone igły i strzykawki czy przez łożysko.

Z uwagi na to, że pluskwiaki bytują w pobliżu siedlisk ludzkich w strefie o złych warunkach sanitarno-higienicznych lub w zanieczyszczonej glebie, stanowią poważny problem epidemiologiczny zakażenia Trypanosoma cruzi. Objawy kliniczne uzależnione są drogą zakażenia. Może być to obrzęknięta skóra z twardym naciekiem nazywanym chagoma w miejscu wniknięcia lub jednostronny, bolesny obrzęk powieki i oczodołu (objaw Romañy) przy dostaniu się pasożyty przez spojówki. Pozostałe objawy są niespecyficzne i przypominają uogólnioną infekcję. Wykrycie choroby opiera się na badaniach mikrobiologicznych lub molekularnych. Przydatna jest ocena mikroskopowa rozmazu świeżej krwi pod kątem obecności pasożytów. W leczeniu trypanosomozy amerykańskiej stosuje się leki przeciwpasożytnicze.