31 lipca 2020

Gdynia – OKRES OKOŁOŚWIĄTECZNY – zmiany w trybie pracy laboratorium Diagnostyka

POWRÓT

Szanowni Państwo,

 w związku ze zbliżającym się świętem 15.08.2020 pragniemy poinformować o zmianach w trybie pracy Laboratorium Diagnostyka Gdynia w okresie okołoświątecznym.

Lp. Nazwa badania Okres przyjmowania materiału do badań – data dotarcia materiału do Laboratorium Diagnostyka Gdynia
1a Grupa krwi i p/c odpornościowe; Grupa krwi z kartą identyfikacyjną Materiał przyjmujemy bez ograniczeń terminowych.
1b Badanie konsultacyjne (serologia) Materiał przyjmujemy do 13.08.2020 (czwartek).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).
2 Kał na nosicielstwo Materiał przyjmujemy do 12.08.2020 (środa).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).
3 Badania mikrobiologiczne – posiewy        
Badania mykologiczne – posiewy. Dermatofity (zeskrobiny). Badania realizowane w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym w Gdyni
Materiał przyjmujemy bez ograniczeń terminowych.
4 Hodowla Campylobacter;  Chlamydia met. IF (szkiełko) Materiał przyjmujemy do 13.08.2020 (czwartek).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).
5a Harmony test; PCA 3; Omega; TestSelect MDX Materiał przyjmujemy do 13.08.2020 (czwartek).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).
5b SANCO Materiał przyjmujemy bez ograniczeń terminowych.
6 Badanie cytogenetyczne (kariotyp) Materiał przyjmujemy do 06.08.2020 (czwartek).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).
7 Badania genetyczne:
Czynnik V Leiden; Mutacja 20210 G-A genu protrombiny; Termolabilny wariant MTHFR; HLA B27; Celiakia (HLA DQ2/DQ8) PCR; ApoE genotyp PCR;GenoDiagDieta; Nadkrzepliwość wrodzona; Nietolerancja laktozy typu dorosłego;BRCA 1 i 2;
Materiał przyjmujemy do 12.08.2020 (środa).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).
8a Borrelia burgdorferii, panel infekcji odkleszczowych – kleszcz Materiał przyjmujemy bez ograniczeń terminowych 
8b Borrelia burgdorferii, panel infekcji odkleszczowych – krew, Materiał przyjmujemy do 12.08.2020 (środa).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).
8c Badania genetyczne – infekcje:
HBV jakościowo i ilościowo; HCV jakościowo i ilościowo; HPV DNA; CMV met PCR; HIV, HCV, HBV met NAT; Panel infekcji urogenitalnych met PCR; Chlamydia trachomatis met PCR
Materiał przyjmujemy do 12.08.2020 (środa).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).

9

Inne badania genetyczne (niewymienione w pkt 7 i 8) Materiał przyjmujemy do 12.08.2020 (środa).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).
10

 

ImuPro, Foodscan, KyberKompact; Ołów, kadm we krwi; Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach; Kwas deltaaminolewulinowy w moczu, Gruźlica – posiew met. konwencjonalną. Materiał przyjmujemy do 12.08.2020 (środa).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).
11 Acetylocholinoesteraza krwinkowaBabesia spp. – parazytemia – badanie mikroskopowe krwi Materiał przyjmujemy do 13.08.2020 (czwartek).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).Materiał musi zostać dostarczony do laboratorium do godziny 13:30.Prosimy o wyraźne oznakowanie materiału!
12 Komórki NKBorelioza CD57Profil limfocytarnyKomórki LE Materiał przyjmujemy do 13.08.2020 (czwartek).Wznawiamy przyjmowanie 17.08.2020 (poniedziałek).
13 Quantiferon. Helicobacter pylori – test oddechowy. Borelioza IgG i IgM met. Western-Blot. ImmunoDiagDieta Materiał przyjmujemy bez ograniczeń terminowych.

W dniu 15.08.2020 (sobota) Medyczne Laboratorium Diagnostyka Gdynia przy ul. Wendy 7/9 oraz Punkty Pobrań będą nieczynne.
W przypadku badań przyjmowanych bez ograniczeń terminowych, których standardowy czas oczekiwania na wynik jest dłuższy niż 2 dni robocze, może on ulec wydłużeniu o kolejne 3 dni robocze.