Partner Medyków - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Krakowa Biznes Klub

W imieniu medyków i własnym

składamy serdeczne podziękowania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa Biznes Klub,

 Partnera Programu „Badamy-Wspieramy”!