6 maja 2020

Testy na COVID-19 we Wrocławiu!

POWRÓT

Wrocławski Oddział laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, jako kolejny, wdrożył pobieranie materiału na badanie wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Specjalny mobilny namiotowy punkt pobrań typu „Drive&Go-Thru” działa na terenie bazy Pogotowia Ratunkowego przy ul. Ziębickiej 34/38 we Wrocławiu. W punkcie obsługiwani są wyłącznie pacjenci NFZ. Od poniedziałku 26.10.2020r. badania komercyjne w kierunku SARS-CoV-2 wykonujemy w nowym Punkcie Pobrań typu Drive&Go-Thru przy ul. Paderewskiego 35 na terenie Stadionu Olimpijskiego.

Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, jednym z rozwiązań wdrażanych w krajach objętych pandemią COVID-19, jest organizacja specjalnych punktów, w których pobierany jest materiał do badania od dużej liczby pacjentów podwyższonego ryzyka. Zorganizowanie takich punktów pobrań jest wyzwaniem ze względu na konieczność zapewnienia z jednej strony pełnego bezpieczeństwa dla pacjentów i osób pobierających, a z drugiej strony wydajności takiego rozwiązania mierzonej jako ilość pobrań w jednostce czasu.

Skuteczne okazały się zorganizowane m.in. w USA czy Niemczech, punkty pobrań typu „Drive-Through”, polegające na przygotowaniu miejsca dedykowanego tylko i wyłącznie pobraniu materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2 w tzw. mobilnych punktach pobrań. Bazując na doświadczeniach z tych skutecznie wdrożonych rozwiązań, DIAGNOSTYKA zaproponowała organizację punktów pobrań, zorganizowanych w specjalnych namiotach „Drive&Go-Thru”. Taka mobilna placówka, może zostać ustawiona w dowolnie wybranym miejscu w dobrym punkcie komunikacyjnym, zapewniając łatwy dojazd dla pacjentów przy jednoczesnym bezpieczeństwie dla osób korzystających oraz obsługującego go personelu medycznego.

Kolejny mobilny punkt pobrań do badań w kierunku SARS-CoV-2 działa we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 34/38, na terenie bazy Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Punkt przyjmuje WYŁĄCZNIE pacjentów NFZ. Godziny otwarcia punktu pobrań są dostępne tutaj. Od poniedziałku 26.10.2020r. badania komercyjne w kierunku SARS-CoV-2 wykonujemy w nowym Punkcie Pobrań typu Drive&Go-Thru przy ul. Paderewskiego 35 na terenie Stadionu Olimpijskiego. Godziny otwarcia punktu są dostępne tutaj.

Wrocławski punkt „Drive&Go-Thru” jest już dwunastą placówką działającą w ramach programu „Badamy-Wspieramy”, w którym wykonywane są bezpłatne badania dla przedstawicieli wybranych zawodów medycznych, zwłaszcza pracujących poza szpitalami, którzy nie są objęci finansowaniem takich badań. Testy dla medyków finansowane są przez Grupę DIAGNOSTYKA i Partnerów programu; we Wrocławiu m.in. dzięki wsparciu firm Techland oraz FM Group udało się przebadać już kilkuset medyków.

Więcej o programie i kalendarzu obowiązkowej rejestracji terminu pobrania dla medyków można przeczytać tutaj.

Codziennie w każdym Mobilnym Punkcie Pobrań może być pobranych do 120 próbek. DIAGNOSTYKA informuje także, że w miarę możliwości organizacyjnych oraz dostępności testów mogą je wykonać także osoby indywidualne, które nie pracują w służbie zdrowia.

Badanie można zakupić online w e-Sklepie tutaj lub bezpośrednio w punkcie. W punkcie płatność tylko przy użyciu karty płatniczej, nie przyjmujemy gotówki. 

Badania wykonywane są metodą real time RT-PCR, testami z certyfikatem CE-IVD, zwalidowanymi i zgodnymi z rekomendacjami WHO. Badania realizowane są na mocy zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Współpraca przebiega bardzo sprawnie i z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych: raportujemy wyniki, wymieniamy informacje, wspólnie pracujemy nad tym, aby nasze działania przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podwyższonego ryzyka, a tym samym bezpieczeństwa nas wszystkich.

Więcej informacji pod numerami Infolinii Oddziału we Wrocławiu: 71 714 97 00 /-01 /-22.