Zalogowałem się, ale nie widzę wyników...

Jeżeli zalogowałeś się na swoje konto i nie widzisz na nim wyników, zwróć uwagę na komunikat wyświetlający się zamiast wyników:

„wyniki w trakcie wykonywania”  – oznacza to, że wyniki badań nie są jeszcze gotowe, zaloguj się za chwilę

„wyniki zastrzeżone”  – tych wyników nie możemy udostępniać ze względu na przepisy prawne

„wynik dostępny w wersji papierowej” – wyniki tych badań są dostępne wyłącznie w wersji papierowej. Prowadzimy pracę nad udostępnianiem ich w formie elektronicznej w przyszłości

„wyniki niedostępne” – jeżeli wyniki były zlecane przez Twoją placówkę medyczną (nie dokonywałeś płatności za nie) skontaktuj się ze zleceniodawcą w celu udostępnienia Ci wyników. Jeżeli sam zlecałeś i opłacałeś badanie użyj formularza reklamacyjnego.

Jeżeli po kliknięciu na plik PDF z Twoimi wynikami dokument się nie wyświetla, pobierz lub zaktualizuj program Adobe Reader