Akcja edukacyjno–profilaktyczna "Zdrowy start na wiosnę"

Zdjęcie dla Akcja edukacyjno–profilaktyczna "Zdrowy start na wiosnę"

Pakiety badań oferowane w ramach akcji Zdrowy start na wiosnę


W kampanii Zdrowy start na wiosnę przedstawialiśmy trzy różnorodnie skomponowane pakiety.

Wspólnym elementem łączącym Pakiet podstawowy i Pakiet rozszerzony były morfologia krwi, czyli podstawowe badanie oceniające ogólną kondycję Twojego organizmu. Wynik morfologii wnosi wiele istotnych informacji na temat odporności, chorób przewlekłych, możliwych niedoborów pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii, toczących się infekcji o różnej etiologii czy poważnych chorób hematologicznych. W każdym z tych pakietów uwzględniono również ocenę działania nerek.

Badanie ogólne moczu jest badaniem przesiewowym, pozwalającym na wykrycie patologii nerek nawet w okresie bezobjawowym. Służy określeniu fizyko – chemicznych właściwości moczu (np. barwa, przejrzystość, azotyny) i identyfikacji znajdujących się w nim elementów morfotycznych (np. leukocyty, erytrocyty, wałeczki). Wyniki badania ogólnego moczu dają podstawę do postawienia wstępnej diagnozy zakażenia układu moczowego (ZUM), chorób nerek oraz chorób metabolicznych m.in. cukrzycy.

Kreatynina z kolei jest wydalanym przez nerki produktem metabolizmu mięśni szkieletowych, przedstawianym jako wynik z wyliczeniem wskaźnika filtracji kłębuszkowej (eGFR). Wzrostowi stężenia kreatyniny we krwi, towarzyszy zawsze spadek wartości eGFR co przemawia za zmniejszającą się liczbą czynnych nefronów (jednostek filtrujących), wynikającą z choroby upośledzającej wydolność narządu. Wybrane badania z obu pakietów scharakteryzują także Twój metabolizm węglowodanów i lipidów.  

W ocenie gospodarki węglowodanowej kluczowy jest pomiar stężenia glukozy lub HbA1c. Wysokie stężenie glukozy na czczo lub podniesione stężenie HbA1c powinny zawsze niepokoić, ponieważ ich wzrosty najczęściej są wynikiem choroby metabolicznej – cukrzycy. Cukrzyca (szczególnie typu II) jest chorobą podstępną, która wiele lat może przebiegać bezobjawowo i niepostrzeżenie prowadzić w tym czasie do groźnych, najczęściej naczyniowych powikłań zagrażających zdrowiu i życiu.

Pomiar stężeń poszczególnych składowych lipidogramu, w tym cholesterolu całkowitego to element diagnostyki zaburzeń lipidowych, które nadal stanowią najbardziej rozpowszechniony czynnik ryzyka chorób układu krążenia (choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, choroby tętnic obwodowych). Dodatkowo w ofercie Pakietu rozszerzonego uwzględniono oznaczenie Lp(a)** – lipoproteiny a, uznanej za niezależny czynnik ryzyka chorób sercowo – naczyniowych. Szacuje się, że 30% osób z hipercholesterolemią lub chorobą wieńcową ma podniesione stężenie Lp(a) mimo prawidłowych wartości tzw. złego cholesterolu – LDL. Z tego też powodu, według aktualnych zaleceń wielu towarzystw naukowych Lp(a) należy oznaczyć co najmniej raz w życiu u każdej dorosłej osoby. Cennym uzupełnieniem Pakietu podstawowego są badania stężenia CRP, witaminy D oraz pomiar aktywności ALT

Białko C-reaktywne (CRP) to niespecyficzny wskaźnik stanu zapalnego, którego stężenie wzrasta najczęściej w przebiegu infekcji bakteryjnej, po urazach, ale także w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych jak reumatoidalne zapalenie stawów i nieswoiste zapalne choroby jelit oraz w chorobach nowotworowych.

Badanie stężenia witaminy D, coraz częściej wykorzystywane jest w diagnostyce zaburzeń odporności i schorzeń o podłożu zapalnym lub autoimmunizacyjnym. To również uznany wskaźnik gospodarki wapniowo – fosforanowej i obrotu kostnego oraz ważny element diagnostyki osteoporozy. W kompleksowym spojrzeniu na Twoje zdrowie pomocne będzie oznaczenie aktywności enzymu ALT, które umożliwi ocenę stanu Twojej wątroby.

Zbilansowana dieta, świadome odżywianie, bieganie, sport, bycie fit są aktualnie gorącymi, #tagowanymi tematami, a informacje o pozytywnym aspekcie aktywnego i zdrowego trybu życia docierają do nas z każdego możliwego medialnego źródła. Pakiet specjalityczny podąża za aktualnymi trendami, a badania w nim zawarte dedykowane są osobom, które chcą ocenić funkcjonowanie niezwykle istotnego w naszym organizmie narządu jakim jest tkanka tłuszczowa oraz poznać ryzyko zachorowania na choroby sercowo – naczyniowe. Do całkiem niedawna sądzono, że jedyną funkcją tkanki tłuszczowej jest pasywne magazynowanie energii w postaci trójglicerydów. Okazuje się jednak, że tkanka tłuszczowa jest niezwykle aktywnym narządem, produkującym i wydzielającym do krwi mnóstwo biologicznie czynnych substancji określanych mianem adipokin. Należą do nich m.in. leptyna i adiponektyna.

W przebiegu adiposopatii („chora tkanka tłuszczowa”, ang. „sick fat”), czyli w patologicznym stanie tkanki tłuszczowej, wynikającym najczęściej z przewlekłego dostarczania organizmowi ilości kalorii przekraczającej dobowe zapotrzebowanie, dochodzi do dysproporcji w wydzielaniu adipokin i zmiany wartości stosunku Adiponektyna/Leptyna (wartość pożądana ≥1).Wg danych literaturowych obniżenie wartości stosunku Adiponektyna/Leptyna <1 wskazuje na endokrynną dysfunkcję tkanki tłuszczowej, uznawaną za poważny czynnik ryzyka rozwoju chorób kardiometabolicznych – m.in. cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych (dyslipidemia), nadciśnienia, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, czy też udaru mózgu. Ustalono także, że obniżona wartość współczynnika Adiponektyna/Leptyna koreluje zezwiększonym ryzykiem zachorowania na niektóre typy nowotworów (rak piersi, rak trzonu macicy).

Uzupełnieniem Pakietu specjalistycznego jest oznaczenie stężenia ApoB (apolipoproteiny B). Ponieważ wiadomo, że w każdej cząstce LDL znajduje się jedna cząstka ApoB, wynik badania odzwierciedla stężenie cholesterolu LDL, określanego również mianem „złego cholesterolu”. Przewagą badania ApoB nad najczęściej stosowanym wyliczeniem wartości LDL, jest wykorzystanie do pomiaru immunochemicznych standaryzowanych metod pomiarowych. Ponadto dane literaturowe pokazują, że stężenie ApoB jest lepszym parametrem w ocenie ryzyka chorób sercowo – naczyniowych (kardiometabolicznych) w porównaniu do wspomnianego LDL.