Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Aktywność anty-Xa

Kod oferty: 3372
Kod ICD: G63

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Aktywność anty-Xa – monitorowanie leczenia heparyną.

Więcej informacji

Aktywność anty-Xa heparyny oznaczana jest w celu monitorowania w krwi stężenia heparyny u chorych leczonych przede wszystkim  heparyną niefrakcjonowaną, standardową  (UFH) i ewentualnie drobnocząsteczkową (LMWH).  Stężenie heparyny określane jest pośrednio poprzez pomiar hamowania aktywności czynnika Xa (anty-Xa) przez heparyną i ma na celu optymalizację dawki antykoagulanta.  Heparyna wpływa na proces krzepnięcia przez przyśpieszenie unieczynniania czynników krzepnięcia Xa i trombiny (IIa) przez antyrombinę.  Stosowana jest w leczeniu zaburzeń krzepnięcia (nadkrzepliwości), chorób zakrzepowo-zatorowych naczyń, w zabiegach chirurgicznych, prowadzeniu ciąży.  Szczególnego monitorowania wymaga leczenie  UFH, podawanej w warunkach szpitalnych, która oddziałuje zarówno przez  Xa jak i na trombinę (IIa). W  skład UFH wchodzą cząsteczki różnych rozmiarów i aktywności. Nieoptymalne leczenie UFH może prowadzić do zakrzepów lub krwotoków, a także  obniżać liczbę płytek. LMWH jest homogenna, działa poprzez czynnik Xa, podawana jest podskórnie, również w warunkach domowychi nie wymaga rutynowego monitorowania. Wskazaniami do monitorowania leczenia LMWH testem Aktywność anty-Xa jest ciąża, otyłość i niewydolność nerek.

Przygotowanie do badania

icon

Głodzenie

W przypadku monitorowania heparyny drobnocząsteczkowej (LMW),próbkę krwi do oznaczania aktywności anty -Xa pobiera się zazwyczaj 4 godziny po podaniu dawki heparyny LMW, kiedy stężenie jest najwyższe.
Badanie to można również wykonywać w dowolnym czasie lub przy najniższym stężeniu (bezpośrednio przed podaniem kolejnej dawki) jeżeli zachodzi podejrzenie upośledzonego wydalania heparyny z organizmu

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Nieskuteczność, działania niepożądane: dawkowanie nie dostosowane do profilu chorego, niewydolność nerek.