tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Aktywność L-asparaginazy

Kod badania: 3457Kod ICD: -

Kategoria badań

Choroby nowotworowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-9 dni.

Opis badania

Aktywność L-asparaginazy. Pomiar aktywności L-asparaginazy w surowicy u chorych na białaczki limfoblastyczne i chłoniaki nieziarnicze leczonych egzogenną asparaginazą pochodzenia bakteryjnego.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Pomiar aktywności L-asparaginazy w surowicy u chorych na białaczki limfoblastyczne i chłoniaki nieziarnicze leczonych egzogenną asparaginazą. Asparaginaza (ASP), enzym katalizujący rozkład aminokwasu asparaginy na drodze rozszczepienia do kwasu asparaginowego i amoniaku, wykorzystywana jest jako lek cytostatyczny w skojarzonym leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i chłoniaków nieziarniczych. Koncepcję użycia ASP oparto na zredukowanej zdolności komórek nowotworowych do syntezy asparaginy, powodującej ich uzależnienie od podaży asparaginy z zewnątrz. Odpowiednio wysoki poziom egzogennej asparaginazy we krwi powoduje rozkład obecnej we krwi asparaginy, zahamowanie syntezy kwasów nukleinowych w komórkach nowotworowych, w konsekwencji zahamowanie syntezy białek i zahamowanie proliferacji komórek nowotworowych w fazie G1 cyklu komórkowego. Cytostatyczny efekt asparaginazy w stosunku do komórek nowotworowych zależy od jej poziomu we krwi osoby leczonej. Aktywność asparaginazy we krwi osób nie leczonych ASP powinna być nieoznaczalna, aktywność u osób leczonych powinna osiągać poziom terapeutyczny podawany przez producenta leku (przykładowo, preparatów ONCASPAR lub ERVINASE będących enzymem izolowanym z bakterii: E. cola lub Erwinia carotovora). Monitorowanie poziomu terapeutycznego ASP polega na pomiarze jej aktywności w surowicy krwi w określonym czasie po podaniu ostatniej dawki, zwykle tuż przed podaniem dawki kolejnej.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji