Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Aktywność reninowa osocza

Synonimy ARO
Kod oferty: 177
Kod ICD: I07

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Aktywność reninowa osocza. Test przydatny w diagnostyce nadciśnienia i zaburzeń wydzielania aldosteronu.

Więcej informacji

 

Aktywność reninowa osocza (ARO) jest badaniem polegającym na oznaczeniu aktywności reniny w osoczu,  stosowanym w diagnostyce i monitorowaniu leczenia nadciśnienia tętniczego. Renina jest elementem hormonalno-enzymatycznego układu RAA, w którego skład wchodzą poza nią angiotensyna i aldosteron (RAA lub RAAS, z ang. renin angiotensin aldosterone system). Głównym zadaniem układu RAA jest regulacja poziomu ciśnienia tętniczego krwi przez obkurczanie naczyń krwionośnych i wpływ na objętość krążącej krwi na drodze regulacji retencji wody i jonów sodu i potasu. Stany powodujące zmiany w wydzielaniu reniny skutkują zmianami stężenia aldosteronu. W niektórych przypadkach, np. w podejrzeniu pierwotnego hiperaldosteronizmu, ARO oznacza się po podaniu furosemidu (aktywuje reninę) i odnosi do oznaczenia sodu w 24-godzinnej zbiórce moczu łącznie z oznaczeniem aldosteronu.

Renina jest enzymem proteolitycznym wytwarzanym i wydzielanym przez komórki nabłonkowe przykłębkowe w tętniczkach doprowadzających krew do kłębuszka nerkowego. Na wydzielanie enzymu do krążenia mają wpływ: poziom sodu rejestrowany przez chemoreceptory w plamce gęstej nefronu; objętość krwi związana z ciśnienie krwi przepływającej przez tętniczki nerkowe; katecholaminy wydzielane przez układ współczulny; potas; natriuretyczne peptydy przedsionkowe; angiotensyna II. Renina powoduje przekształcenie angiotensynogenu do angiotensyny I, która następnie ulega przekształceniu do angiotensyny II. Angiotensyna II stymulującej sekrecję aldosteronu oraz powoduje zwężenie naczyń krwionośnych,  podnosząc tym samym ciśnienie krwi.
Niskie wartości ARO występują w: aldosteroniźmie pierwotnym z charakterystycznymi objawami: nadciśnienie, wysoki poziom aldosteronu, niskie stężenie potasu oraz w nadciśnieniu z niskim poziomem reniny, powodowanym przez naśladujące działanie aldosteronu mineralokortykosteroidy pochodzenia egzo- i endogennego.  Wysokie aktywności ARO występują w przypadku aldosteronizmu wtórnego, np.: w nadciśnieniu nerkowo-naczyniowym, phaeochromocytoma.

Przygotowanie do badania

  Lekarz decyduje o zawartości soli w diecie i przyjmowaniu leków przed badaniem. Na dwa tygodnie przed badaniem należy odstawić leki, jak: inhibitory konwertazy angiotensyny, beta blokery, spironolakton.   Parametr wykazuje dobową zmienność wydzielania. Badanie należy wykonać w godzinach porannych. Pacjent musi unikać intensywnego wysiłku i silnego stresu przed badaniem. Przed pobraniem krwi pacjent powinien przez co najmniej dwie godziny przebywać w wybranej pozycji (siedzącej – spionizowanej lub leżącej). W przypadku wyboru pozycji leżącej, pobranie najlepiej przeprowadzić po nocnym odpoczynku przed podniesieniem się z łóżka.

icon

Wysiłek i stres

Unikać poważnego wysiłku i stresu

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.
Lekarz decyduje o zawartości soli w diecie i przyjmowaniu leków
przed badaniem. Na dwa tygodnie przed badaniem należy odstawić leki,
jak: inhibitory konwertazy angiotensyny, beta blokery, spironolakton.  

Parametr wykazuje dobową zmienność wydzielania. Badanie należy
wykonać w godzinach porannych. Pacjent musi unikać intensywnego wysiłku i
silnego stresu przed badaniem. Przed pobraniem krwi pacjent powinien
przez co najmniej dwie godziny przebywać w wybranej pozycji (siedzącej -
spionizowanej lub leżącej). W przypadku wyboru pozycji leżącej,
pobranie najlepiej przeprowadzić po nocnym odpoczynku przed
podniesieniem się z łóżka.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

 

Pobraną krew odwirować i zamrozić. Pełna krew nie powinna być chłodzona ani mrożona, dla uniknięcia krioaktywacji proreniny prowadzącej do zawyżenia wyniku.  Unikać próbek hemolizowanych ze względu na angiotensynazę zawartą w krwinkach.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost aktywności: choroba Addisona, marskość wątroby, nadciśnienie złośliwe, zwężenie tętnicy nerkowej, nadciśnienie nerkowo-naczyniowe, nowotwory wydzielające reninę, phaeochromocytoma, zespół Barttera, nagła utrata krwi, hipokalemia, zastoinowa niewydolność krążenia, zespół nerczycowy, inne stany z hipoproteinemią i utratą objętości osocza, diuretyki, estrogeny, ciąża, faza lutealna cyklu miesięcznego;

Spadek aktywności: terapia ADH, terapia steroidami zatrzymującymi sól, nadciśnienie czułe na sól, pierwotny aldosteronizm, wrodzona hiperplazja nadnerczy (CAH), zespół Liddla, spożycie lukrecji, zaawansowany wiek.