Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Albumina w DZM

Kod oferty: 296
Kod ICD: I09

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Albumina w DZM. Pomiar albuminy w dobowej zbiórce moczu w celu określenia albuminurii,  wykonywany jako badanie przesiewowe w kierunku niewydolności nerek m.in. u chorych na nadciśnienie i cukrzycę.

Więcej informacji

Ilość albuminy w moczu, albuminuria, jest wskaźnikiem wydolności nerek. Pomiar ilości albuminy traktowany jest jako badanie przesiewowe w kierunku niewydolności nerek u chorych na choroby przewlekłe: nadciśnienie i cukrzycę typu I i II wiążących się z ryzykiem niewydolności nerek. Prawidłowa ilość albuminy w moczu (normoalbuminuria), określana na podstawie ilościowego pomiaru stężenia albuminy w próbce moczu z dobowej zbiórki, wyrażona ilością wydalonej albuminy – AER (ang. albumin excretion rate) wynosi < 30 mg/24 h, co odpowiada wydalaniu albuminy z prędkością < 20 µg/min. lub wskaźnikowi  albumina/kreatynina, ACR (ang. albumin/creatinine ratio)  <30 mg/g kreatyniny.  Mikroalbuminurią nazywany jest stan, w którym umiarkowanie podniesionym stężeniom albuminy w moczu nie towarzyszą widoczne objawy nefropatii. Mikroalbuminurię charakteryzuje AER w zakresie 30-300 mg/24h, wydalanie albuminy z prędkością 20 – 200 µg/min. i ACR 30-300 mg/g kreatyniny. Mikroalbuminuria jest wczesnym wskaźnikiem niewydolności nerek, poprzedzającym o nawet kilka lat objawy kliniczne uszkodzenia nerek. U chorych na cukrzycę i nadciśnienie obecność mikroalbuminurii jest czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Wskazuje się również na ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych u osób bez cukrzycy i nadciśnienia. Wzrost mikroalbuminurii podczas pierwszych 48 godzin po przyjęciu do oddziału intensywnej opieki wskazuje na zwiększone ryzyko ostrej niewydolności oddechowej, zespołu niewydolności wielonarządowej i zejścia śmiertelnego. W przypadku pomiarów albuminy w  pojedynczej próbce (porannego moczu), wykazanie mikroalbuminurii wymaga wykrycia zwiększonego wydalania albuminy przynajmniej w dwóch z trzech próbek moczu, po wykluczeniu zakażeń, ostrych kryzysów metabolicznych i proteinurii. U chorych na cukrzycę, monitorowanych w kierunku mikroalbuminurii, należy rozważyć obecność innych stanów mogących zwiększyć wydalanie albuminy z moczem, takich, jak: choroby nerek niezwiązane z cukrzycą, zanieczyszczenie moczu krwią menstruacyjną lub wydzieliną pochwową, niekontrolowane nadciśnienie, zakażenie dróg moczowych, niekontrolowana cukrzyca, współistniejące choroby, ciężki wysiłek fizyczny.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem unikać intensywnego wysiłku fizycznego.  Nie wykonywać badania w trakcie zakażenia dróg moczowych.

icon

Wysiłek i stres

Unikać intesnywnego wysiłku

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost: cukrzyca, nefropatia cukrzycowa, nadciśnienie tętnicze, znaczny wysiłek fizyczny, choroby nerek, zakażenie dróg moczowych, niewydolność wielonarządowa, niewydolność oddechowa.

Artykuły powiązane z Albumina w DZM