tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Albumina w PMR

Kod badania: 3571Kod ICD: I09

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

Albumina w PMR. Oznaczanie poziomu albumin w PMR, stosowane  do oceny wytwarzania wewnątrzpłynowego przeciwciał oraz oceny sprawności działania bariery krew/PMR. 

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Oznaczanie poziomu albumin w PMR (płynie mózgowo-rdzeniowym)  jest stosowane  do oceny wytwarzania wewnątrzpłynowego przeciwciał, głównie IgG,  w ośrodkowym układzie nerwowym (np. w przypadku stwardnienia rozsianego) oraz do oceny sprawności działania bariery krew/PMR.  W warunkach fizjologicznych albumina jest białkiem pochodzącym wyłącznie spoza układu nerwowego i dostaje się do OUN na drodze dyfuzji prostej z krwi, a o jej poziomie decyduje prawidłowo działająca bariera krew/PMR i stężenie białek w surowicy krwi. Do oceny bariery krew-płyn stosowany jest wskaźnik albuminowy QAlbumina = albumina (PMR)/albumian (surowica). W przypadku przeciwciał IgG  wskazanie na syntezę wewnątrzpłynową jako na przyczynę wzrostu stężenia przeciwciał w PMR możliwe jest przez wyznaczenie indeksu IgG zgodnie ze wzorem:  
Indeks IgG = [IgG (PMR) / IgG (surowica)] / [albumina (PMR) / albumina (surowica)].

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji