tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Alfa-2 makroglobulina

Kod badania: 3723Kod ICD: --

Kategoria badań

Choroby wątroby

Choroby nerek

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-14 dni.

Opis badania

Alfa-2 makroglobulina. Pomiar alfa-2 makroglobuliny w surowicy wykonywany jest głównie w diagnostyce chorób nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i cukrzycy.

Więcej informacji

Pomiar alfa-2 makroglobuliny w surowicy wykonywany jest w diagnostyce chorób nerek, wątroby, przewodu pokarmowego i cukrzycy. Alfa2-makroglobulina  jest wysokocząsteczkowym białkiem nośnikowym o właściwościach nieswoistego inhibitora proteaz, obecnym w surowicy krwi i płynie śródmiąższowym. Wzrost stężenia alfa2-makroglobuliny obserwuje się w zespole nerczycowym, marskości wątroby, cukrzycy oraz w okresie ciąży. Spadki stężenia towarzyszą ciężkim postaciom niewydolności wątroby, zakażeniom oraz nasilonym procesom fibrynolitycznym. Oznaczenie wykonywane jest również w podejrzeniu wrodzonego niedoboru białek nośnikowych.

Opis badania

Więcej informacji