tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych

Kod badania: 3343Kod ICD: N40

Kategoria badań

Choroby nowotworowe

Inne hormony i metabolity

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 5-30 dni.

Opis badania

Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych. Oznaczanie stężenia podjednostki α hormonów glikoproteinowych, αSU (ang. α-subunit) przydatne w rozpoznaniu i różnicowaniu hormonalnie czynnych guzów przysadki.

Więcej informacji

Oznaczenie stężenia podjednostki α hormonów glikoproteinowych, αSU (ang. α-subunit), (FSH i/lub LH) jest stosowane w rozpoznaniu i różnicowaniu hormonalnie czynnych guzów przysadki:
•    gruczolaka gonadotropinowego - guzy immunopozytywne dla FSH i/lub LH lub ich wolnych podjednostek, wykazujące nieadekwatny wzrost wydzielania αSU do krwi po stymulacji  przysadki przez TRH (tyreoliberynę) •    gruczolaka tyreotropinowego – guzy wykazujące w 70% przypadków nadmierne wydzielanie αSU po stymulacji  przysadki przez TRH Badanie przydatne w różnicowaniu czynnego hormonalnie gruczolaka przysadki oraz przysadkowej oporności na hormony tarczycy.

Opis badania

Więcej informacji