Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Aluminium (Glin)

Kod oferty: 3912
Kod ICD: P39
Kategoria badań: TOKSYKOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Aluminium (glin) w surowicy. Badanie przydatne w monitorowaniu narażenia na glin (Al).

Więcej informacji

Określanie narażenia zawodowego na glin (Al), istotne w szeregu grup zawodowych, głównie w przemyśle samochodowym, elektrycznym, lotniczym, hutnictwie oraz u osób stykających się ze  składowanymi  odpadami spalania węgla brunatnego. Pomiary wykonywane są metodą spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS, ang. inductively coupled plasma – mass spectrometry).