Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Amoniak

Kod oferty: 29
Kod ICD: I23
Kategoria badań: CHOROBY WĄTROBY

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Amoniak. Pomiar stężenia amoniaku w krwi, przydatny w diagnostyce chorób wątroby i  wrodzonych niedoborów enzymatycznych cyklu mocznikowego.

Więcej informacji

  Amoniak.  Pomiar stężenia amoniaku w krwi (jon NH4+) jest  przydatny w diagnostyce chorób wątroby i wrodzonych niedoborów enzymatycznych cyklu mocznikowego. Biochemicznym  źródłem amoniaku w organizmie jest dezaminacja aminokwasów  zachodząca głównie w hepatocytach i komórkach pracujących mięśni szkieletowych. Amoniak może być również wchłaniany w jelitach jako produkt procesów trawienia lub bakterii  jelitowych.  Z krwi, w której występuje głownie jako jon NH4+ usuwany jest w wyniku procesu katabolicznego w hepatocytach,  polegającego głównie na przekształceniu NH4+ do mocznika w cyklu mocznikowym. Podniesione stężenie amoniaku w krwi związane jest z niewydolnością  wątroby lub defektami genetycznymi (deficytami) enzymów uczestniczących w katabolizmie amoniaku –  cyklu mocznikowym  w hepatocytach. Oba mechanizmu powodują, że stężenie amoniaku w krwi jest zależne od funkcji wątroby  i przez  to staje się  markerem uszkodzenia wątroby. Pomiar amoniaku jest wykonywany  w diagnostyce: chorób wątroby, w tym encefalopatii wątrobowej oraz przy podejrzeniu zaburzeń metabolicznych u noworodków.  U noworodków fizjologicznie stężenie amoniaku jest wyższe niż u dorosłych.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Zaniżenie wyniku w wyniku zbyt długiego oczekiwania materiału na oznaczenie.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Podwyższone wartości: niewydolność wątroby, marskość wątroby, defekty genetyczne enzymów cyklu mocznikowego – hiperargininemia, cytrulinemia  (pierwotne hiperamonemie), pierwotny niedobór syntetazy N-acetyloglutaminianowej,  inhibicja enzymów cyklu mocznikowego  przez produkty innych chorób metabolicznych –  kwasica propionowa, kwasica metylomalonowa (hiperamonemie wtórne), ciężkie zakażenia dróg moczowych bakteriami wytwarzającymi NH4+, zespół Reye’a, terapia kwasem walproinowym