tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Amyloid A

Kod badania: 3722Kod ICD: --

Kategoria badań

Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne białka

Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-13 dni.

Opis badania

Amyloid A. Oznaczenie we krwi przydatne w diagnostyce amyloidozy reaktywnej.

Więcej informacji

Oznaczenie amyloidu A w surowicy wykonywane jest w diagnostyce amyloidozy reaktywnej. Amyloid A, jest białkiem, głównym składnikiem tkankowych depozytów włókienkowych w reaktywnej (wtórnej) amyloidozie (skrobawicy). Powstaje z amyloidu surowiczego - osoczowego prekursora amyloidu A, SSA (ang. serum amyloid A), będącego, jak CRP, białkiem ostrej fazy. Wzrost stężenia SSA (i CRP) odzwierciedla proces odkładania się złogów amyloidu w tkankach. Wtórna amyloidoza rozwija się w następstwie przewlekłej reakcji zapalnej w przebiegu zakażeń i autoimmunizacyjnych chorób zapalnych, m.in. choroby tkanki łącznej, jak: reumatoidalne zapalenie stawów RZS lub RA (ang. rheumatoid arthritis), młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, AS (ang. ankylosing spondylitis). Amyloidoza bywa powikłaniem twardziny układowej, SSc (ang. systemic sclerosis), kolagenozy o małym nasileniu układowego procesu zapalnego. Surowiczy amyloid A jako białko ostrej fazy, uczestniczy w patogenezie chorób autoimmunizacyjnych, miażdżycy i nowotworów.

Opis badania

Więcej informacji