Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Amyloid Beta w PMR

Kod oferty: 3587
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Amyloid Beta w PMR. Ilościowy pomiar w płynie mózgowo rdzeniowym wykonywany w diagnostyce zespołów otępiennych.

Więcej informacji

Ilościowy pomiar stężenia amyloidu beta (Aβ) w płynie mózgowo rdzeniowym (PMR) wykonywane jest  w diagnostyce zespołów otępiennych. Najistotniejszymi cechami neuropatologicznymi choroby Alzheimera i niektórych chorób neurodegeneracyjnych objawiających się demencją są zlokalizowane pozakomórkowo depozyty β-amyloidu (Aβ) oraz zlokalizowane wewnątrzkomórkowo płomykowate twory neurofibrylarne (ang. neurofibrillary tangle, NFT), których głównym składnikiem jest ufosforylowane białko tau (hptau). Oba białka należą do grupy białek ulegających zmianom konformacyjnym, kumulującym się w postaci patologicznych agregatów. Amyloidy są białkami podobnymi do skrobi, gromadzącymi się w organizmie w wewnątrzkomórkowo i między naczyniami włosowatymi i otaczającymi je tkankami (zewnątrzkomórkowo). Aβ jest peptydem o długości ok. 40 aminokwasów (wariant krótszy 1-40 i dłuższy1-42), powstającym w wyniku proteolitycznego rozpadu transmembranowego białkowego prekursora (APP). W warunkach fizjologicznych, w niskich stężeniach, Aβ wykazuje własności  antyoksydacyjne, zapobiegając stresowi oksydacyjnemu. W nadmiernych ilościach staje się źródłem reaktywnych form tlenu, które uszkadzają neurony. Istnieją sugestie, że amyloid beta stanowi białko osiowe w patogenezie choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych. Odkładanie się złogów amyloidu beta w postaci płytek starczych w tkankach centralnego układu nerwowego, CUN, jest objawem amyloidoz mózgowych i stanowi histopatologiczny wykładnik zespołu otępiennego.  W chorobie Alzheimera charakterystyczne jest zwiększone nagromadzenie blaszek amyloidowych w mózgu z jednoczesnym obniżeniem stężenia Aβ w PMR.