tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Aspergillus fumigatus IgG

Kod badania: 493Kod ICD: --

Kategoria badań

Infekcje

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-20 dni.

Opis badania

Aspergillus fumigatus IgG. Diagnostyka serologiczna zakażenia Aspergillus fumigatus. Oznaczenie IgG specyficznych dla antygenów grzyba, przydatne w wykrywaniu i ocenie leczenia aspergilozy.

Więcej informacji

Diagnostyka serologiczna zakażenia Aspergillus fumigatus. Oznaczenie IgG specyficznych dla antygenów grzyba, przydatne w wykrywaniu i ocenie leczenia aspergilozy. Aspergillus fumigatus odpowiada za 90% zakażeń wywołanych przez grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus (Kropidlak) u ludzi. Aspergillus jest rozpowszechniony na całym świecie, występuje w glebie, na szczątkach organicznych, a także w przewodach wentylacyjnych, przede wszystkim szpitali. Kropidlaki rozmnażają się za pomocą zarodników – konidiów, obecnych w powietrzu i ze względu na wielkość zakażających dolne drogi oddechowe człowieka. Do rozwoju zakażenia u ludzi  dochodzi zwykle w przypadku współistniejących zaburzeń układu odpornościowego. Czynnikami ryzyka są: zaburzenia funkcji granulocytów, kortykosterydoterapia, cytotoksyczna chemioterapia, niedobory układu odpornościowego, AIDS, indukowana immunosupresja,  mukowiscydoza i astma oskrzelowa (w przypadku alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej, ABPA, ang. allergic bronchopulmonary aspergillosis). Głównymi wrotami zakażenia Aspergillus są drogi oddechowe. Zwykle zakażenie przez A. fumigatus przebiega w postaci alergicznego zapalenia zatok przynosowych i alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej. U chorych na przewlekłe schorzenia płuc, jak mukowiscydoza lub astma,  może dochodzić do gromadzenia się grzyba w zalegających wydzielinach, silnej odpowiedzi odpornościowej i zaostrzenia objawów istniejącej choroby. Przewlekła kolonizacja przez grzyb błony śluzowej prowadzi do wzrostu ilości przeciwciał IgG i IgE, co powoduje nawracające skurcze oskrzeli. Niewywołujące reakcji alergicznych zasiedlenie przez grzyb naturalnych jam ciała lub jam powstałych po wyleczeniu chorób płucnych, nosi nazwę  aspergilloma (grzybniak kropidlakowaty). Zasiedlane są m.in. jamy powstałe w wyniku przebytej gruźlicy, sarkoidozy, a także zmienione przez  przewlekłą niedrożność zatoki przynosowe. Inwazyjna aspergiloza, jest układowym zakażeniem grzybem, występującym przede wszystkim u chorych z niedoborami układu odpornościowego. Może obejmować m.in. zatoki, oskrzela, płuca, mózg, oczy i skórę. W przypadku inwazyjnej postaci aspergilozy, ostra inwazja płuc stanowi 80-90% wszystkich przypadków, a do objawów choroby należą gorączka, duszność, nieproduktywny kaszel, krwioplucie, ból opłucnowy w klatce piersiowej. W przypadku diagnostyki serologicznej, stwierdzenie serokonwersji lub znaczący wzrost poziomu  przeciwciał u chorego z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym sugeruje obecność aspergilozy. Przede wszystkim należy rozpatrzyć alergiczną aspergilozę oskrzelowo-płucną i aspergilloma. Skuteczne leczenie tych jednostek chorobowych zwykle prowadzi do obniżenia miana specyficznych przeciwciał. Test polega na wykrywanie immunoglobulin klasy IgG skierowanych przeciwko oczyszczonemu antygenowi Aspergillus i jest narzędziem przydatnym  w diagnostyce przewlekłych postaci aspergilozy  i aspergilloma.  Wynik dodatni jest uzyskiwany w przypadku 90-95% chronicznej aspergilozy, 30-50% ABPA. 

Opis badania

Więcej informacji