tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Badanie konsultacyjne

Kod badania: 992Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-7 dni.

Opis badania

Badanie konsultacyjne w RCKiK (Regionalnym Centrum Krwiodawstwa). Podstawa do skierowania na badanie konsultacyjne w RCKiK są trudności w oznaczeniu grupy krwi układu ABO i/lub antygenu D z układu Rh oraz dodatni wynik badania przeglądowego w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Badania konsultacyjne wykonywane są w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa właściwym terytorialnie dla danej Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Diagnostyki Sp. z o.o.
Trudności w oznaczeniu grupy krwi układu ABO i/lub antygenu D z układu Rh oraz dodatni wynik badania przeglądowego w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych stanowią podstawę do skierowania na badanie konsultacyjne w RCKiK.
Do RCKiK przekazywane są świeżo pobrane próbki krwi wraz z dokumentacją dotychczas przeprowadzonych badań:
a)    protokół z wykonanych w pracowni  badań wystawiony przez serologa b)    skierowanie obejmujące dane  kliniczne pacjenta (data urodzenia, PESEL, rozpoznanie, informacje dotyczące leczenia krwią i przebytych ciąż).
Zakres badań konsultacyjnych:
1.    ustalenie grupy krwi układu ABO (np. w przypadkach stwierdzenia szczególnie słabych odmian antygenów A lub B); 2.    diagnostyka antygenu D z układu Rh, obejmująca jego słabe odmiany i kategorie; 3.    identyfikacja nieregularnych przeciwciał; 4.    diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznych (NAIH) w przypadku stwierdzenia w próbce krwi autoprzeciwciał i przy dodatnim BTA; 5.    diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matką a płodem w przypadku stwierdzenia u ciężarnej lub położnicy reakcji świadczących o obecności alloprzeciwciał; Postępowanie z wynikiem konsultacyjnym
RCKiK wystawia 3 kopie wyniku badania konsultacyjnego. Jedną kopię przekazuje się  do oddziału szpitalnego w celu wydania pacjentowi,  drugą kopię wyniku przekazuje się lekarzowi prowadzącemu leczenie pacjenta w celu umieszczenia w  historii choroby a trzecia kopia pozostaje w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i zostaje umieszczona w Rejestrze Nietypowych Biorców Krwi. Jeżeli badanie zleca  osoba prywatna, bez skierowania od lekarza, wówczas otrzymuje ona 2 wyniki badania konsultacyjnego („Wynik dla lekarza” i „Wynik dla pacjenta”) a trzecia kopia pozostaje w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i zostaje  umieszczona w Rejestrze Nietypowych Biorców Krwi.
Oryginał wyniku jest archiwizowany w pracowni – 30 lat.
Wynik konsultacyjny trzeba wpisać do książki grup krwi i w systemie komputerowym w „Uwagach wewnętrznych”.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji