tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny

Kod badania: 993Kod ICD: E31

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Opis badania

Badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-RhD.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Więcej informacji

Badanie kwalifikujące do podania preparatu immunoglobuliny anty-RhD dotyczy:
a/ Wszystkich kobiet RhD ujemnych i z odmianą antygenu D kategorii DVI  lub z  D słabym po urodzeniu  RhD dodatniego dziecka.
b/ Wszystkich kobiet RhD ujemnych i z odmianą antygenu D kategorii DVI   lub z  D słabym w ciąży,  po poronieniu i w szczególnych przypadkach.
Profilaktyka konfliktu RhD polega na podaniu kobietom RhD ujemnym i  ze słabą ekspresją antygenu D (tzw. Dsłaby lub D częściowy np. odmiana antygenu D kategorii DVI) , przeciwciał anty-RhD /preparatu immunoglobuliny anty-RhD /. Podanie immunoglobuliny anty-RhD ma na celu zahamowanie u matki pierwotnej odpowiedzi immunologicznej na antygen D RhD dodatniego płodu. Preparat podaje się  domięśniowo w czasie nie przekraczającym 72 godzin od porodu.
Badania serologiczne kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-RhD po porodzie obejmują:
W krwi noworodka:
Oznaczenie RhD za pomocą dwóch odczynników anty-D IgM, w tym przynajmniej jeden wykrywający słabe odmiany antygenu D. W krwi matki:
A/ Oznaczenie RhD z dwoma różnymi klonami anty-D, w tym przynajmniej jeden nie wykrywający antygenu DVI ( jeśli matka nie posiada wyniku oznaczenia grupy krwi),
B/ Badanie w kierunku obecności przeciwciał anty-D za pomocą PTA. Badanie to wykonywane jest u kobiet, które nie otrzymały IgG anty-RhD podczas ciąży.
Do podania immunoglobuliny anty-RhD kwalifikuje się kobietę RhD ujemną, u której nie wykryto przeciwciał anty-D (termin ważności wyniku badania przeciwciał wynosi 2 tygodnie) i której dziecko jest RhD dodatnie.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji