Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Badanie mutacji W515K/L w genie MPL

Kod oferty: 3863
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Więcej informacji

Gen MPL (ang: myeloproliferative leukemia gene) koduje białko będące receptorem dla trombopoetyny (CD110). U pacjentów podejrzanych o nadpłytkowość samoistną stosunkowo często wykrywa się mutacje W515L lub W515K genu MPL, przy równoczesnym braku mutacji V617F genu JAK2. Mutacji genu MPL nie stwierdza się u chorych z czerwienicą prawdziwą.