nazwa badania

Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48

kod oferty

1357

kod ICD

--

Krótko o badaniu

Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48. Badanie mające na celu identyfikację, ustalenie lekooporności pałeczek jelitowych oraz wykrywanie nosicielstwa. 

Więcej informacji

Badanie ma na celu identyfikację i ustalenie lekooporności pałeczek jelitowych,  szczepów produkujących karbapenemazy (CPE). Karbapenemazy są enzymami (b-laktamazami) rozkładającymi na drodze hydrolizy antybiotyki:  karbapenemy i wszystkie pozostałe antybiotyki b-laktamowe. U pałeczek jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae najczęściej występującymi  karbapenemazami są KPC (klasy A), metalo-beta-laktamazy VIM, NDM (MBL, klasa B) oraz OXA-48 (klasa D). Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KOR ds. LD) zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowraliwości, EUCAST (ang. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), zaleca wykrywanie karbapenemaz z wszystkich izolatów Enterobacteriaceae wykazujących obniżoną wrażliwość na którykolwiek z karbapenemów: ertapenem, meropenem lub imipenem. W związku ze skalą zjawiska oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym zalecane jest, aby każdy szpital wdrożył badania przesiewowe u pacjentów przyjmowanych do szpitala oraz ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka nosicielstwa CPE (szczepów Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy, ang. carbapenemase-producing Enterobacteriaceae). Identyfikacja CPE może być wykonywana przy przyjęciu lub w trakcie pobytu w szpitalu (> 48 godz. od przyjęcia). CPE mogą wywoływać zakażenia objawowe lub kolonizację /nosicielstwo. Każda opcja podlega monitorowaniu w placówce, a każdy przypadek CPE podlega rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.  Każdy pierwszy izolat CPE od danego pacjenta jest wysyłany przez Laboratorium Mikrobiologii do KOR ds .LD.
Więcej

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48 został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter