Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Barbiturany w surowicy, ilościowo

Kod oferty: 3000
Kod ICD: P13

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Barbiturany w surowicy, ilościowo. Badanie wykonywane w celu wykrycia leku w organizmie badanego przy podejrzeniu nieprawidłowego stosowania, uzależnienia lub przedawkowania.

Więcej informacji

Barbiturany (BAR) są grupą często nadużywanych leków o działaniu nasennym, znieczulającym i przeciwpadaczkowym. Wysokie dawki powodują euforię, ospałość i depresję układu oddechowego. Ostre zatrucie wysokimi dawkami powoduje zapaść układu oddechowego i utratę przytomności. Barbiturany wydalane są w moczu w postaci niezmienionej, pochodnych karboksylowych, hydroksylowanych oraz koniugatów glukuronowych. Metabolizm barbituranów w ustroju i szybkość ich wydalania zależą od podstawników w cząsteczce kwasu barbiturowego oraz od stopnia wiązania przez białka surowicy. Działanie toksyczne barbituranów jest dłuższe niż działanie lecznicze, a stężenie we krwi zależne jest od przyjętej dawki. Niekiedy jednak toksyczna dawka powoduje wolniejszy wzrost stężenia we krwi ze względu na opóźnione wchłanianie wiążące się z hamowaniem perystaltyki jelit. Oznaczenie wykonywane jest przy zastosowaniu metody opartej na chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas.