Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF

Kod oferty: 3121
Kod ICD: --
Kategoria badań: INFEKCJE, INFEKCJE ODKLESZCZOWE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Identyfikacja w pełnej krwi metodą IIF przeciwciał IgM specyficznych dla bakterii: Bartonella henselae i Bartonella Quintana. 

Więcej informacji

Badanie ma na celu identyfikację w krwi pełnej metodą IIF przeciwciał IgM specyficznych dla  Bartonella henselae  i Bartonella Quintana, bakterii wywołujących zakażenia przenoszone głównie przez kleszcze i stawonogi żywiące się krwią, powodujących choroby współistniejące często z  boreliozą i przebiegające jako choroba z Lyme.  Bartonella henselae jest  czynnikiem etiologicznym choroby kociego pazura, a Bartonella Quintana, gorączki okopowej. Bakterie z rodzaju Bartonella wywołują u ludzi choroby zwane bartonelozami o objawach zależnych od gatunku. B. henselae przenoszona jest przez pchły, wszy i kleszcze, ale także przez ślinę zakażonych psów i kotów, stąd nazwa potoczna: choroba kociego pazura. B. henselae wnika do erytrocytów. Po okresie bezobjawowym lub z objawami miejscowymi, po kilku tygodniach od zakażenia, może wystąpić gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, prowadzące do przebicia i inne objawy nieswoiste. Nieleczone zakażenie wywołuje napadową gorączkę i może prowadzić do zapalenia mózgu lub serca. Ciężki przebieg choroby dotyka osoby o obniżonej oporności (np. chorych na AIDS). B. quintana  przenoszona przez pchły kocie, kleszcze,  wszy ubraniowe i głowowe powodowała podczas I wojny światowej powszechną chorobę: gorączkę okopową (trench fever), a dziś bartonelozę o innych objawach, zapalenie wsierdzia i  bacillary angiomatosis (BA), rozrostową chorobę naczyń, szczególnie niebezpieczną dla osób o obniżonej oporności. Swoista IgM stwierdzana jest w początkowym okresie choroby u stosunkowo niewielkiego odsetka chorych,  ok. 20%, co jednakże może się wiązać ze zbyt późnym wykonaniem badania.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni IgM specyficznej dla patogenu:  przebiegające wczesne zakażenie.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Artykuły powiązane z Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF