tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Beta-Crosslaps (beta-CTX)

Kod badania: 3447Kod ICD: --

Kategoria badań

Osteoporoza i zaburzenia kostne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni.

Opis badania

Beta-Crosslaps. Stężenie we krwi beta-Crosslapsu,  C-końcowego usieciowanego telopeptydu łańcucha alfa kolagenu typu I, przydatne w określaniu ryzyka złamań kości i  efektywności terapii osteoporozy.   

Przygotowanie do badania

Pacjent powinien być na czczo, pobierać rano ze względu na rytm domowy.
Krew należy pobierać w punkcie przy laboratorium (ze względu na ograniczoną stabilność tego parametru).

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Więcej informacji

Beta-Crosslaps, beta-CTx, (ang. Collagen Type I Crosslinked C-telopeptide), C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I –  stanowi marker referencyjny resorpcji kości, mimo braku bezwzględnej swoistości dla tkanki kostnej. Beta-CTx powstaje podczas przebudowy kości, w wyniku proteolizy dojrzałej formy dominującego białka kolagenowego macierzy kości – kolagenu typu I, który wraz z kilkoma innymi kolagenami fibrylarnymi stanowi ponad 90% białka kości. Uwalniany do krwiobiegu stanowi marker degradacji dojrzałego kolagenu typu I. Wzrost stężenia beta-CTx we krwi wskazuje na zwiększoną resorpcję kości; obserwowany jest w osteoporozie, osteopenii, chorobie Pageta, nadczynności tarczycy i przytarczyc. U chorych leczonych antyresorpcyjnie (bisfosfonianami, denosumabem) spadek beta-CTx ≥ 25% w porównaniu ze stanem sprzed leczenia, obserwowany 3 do 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia, wskazuje na odpowiedź terapeutyczną. Stężenie beta-CTx podlega rytmowi dobowemu, dlatego w przypadku oznaczeń wykonywanych seryjnie należy przestrzegać podobnej pory pobierania próbek.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet osteoporoza
356,74 PLN
232,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet sportowy na start - po 60-tce
1 228,05 PLN
799,00 PLN
Sprawdź