Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Białko TAU w PMR, met. ELISA

Kod oferty: 3588
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Białko TAU w PMR, met. ELISA. Badanie wykonywane płynie mózgowo rdzeniowym w diagnostyce i ocenie przebiegu choroby Alzheimera i innych rodzajów wczesnej demencji.

Więcej informacji

Pomiar białka tau w płynie mózgowo rdzeniowym (PMR) wykonywany jest w diagnostyce i ocenie przebiegu choroby Alzheimera i innych rodzajów wczesnej demencji. Najistotniejszymi cechami neuropatologicznymi choroby Alzheimera i niektórych chorób neurodegeneracyjnych objawiających się demencją są zlokalizowane pozakomórkowo depozyty β-amyloidu (Aβ) oraz zlokalizowane wewnątrzkomórkowo zwyrodnienia neurofibrylarne płomykowatego kształtu (ang. neurofibrillary tangle, NFT), których głównym składnikiem jest patologicznie hiperfosforylowane białko tau (hptau). Tau i Aβ należą do grupy białek ulegających zmianom konformacyjnym, ulegającym kumulacji w postaci patologicznych agregatów. Funkcja fizjologiczna białka tau, MAPT (ang. MT-associated protein T), polega na regulacji funkcji mikrotubuli cytoszkieletu (MT) neuronów, m.in. stabilności MT i wydajności transportu wzdłuż aksonu cząsteczek sygnałowych, czynników troficznych itp. W prawidłowych warunkach fizjologicznych defosforylowane białko tau pozostaje związane z MT, jego fosforylacja powoduje odłączenie od MT, ponowna defosforylacja przyłączenie do MT itd. Zachowanie cyklu fosforylacja/defosforylacja  jest niezbędne dla transportu aksonalnego, a jego zaburzenie skutkuje zaburzeniem działania synaps, utratą synaps i ostatecznie utratą neuronu. Stężenia białko tau i Aβ w PMR stanowią biomarkery wskaźnikowe wczesnych faz choroby Alzheimera (i pewnych innych chorób związanych z demencją) o istotnym znaczeniu dla oceny przebiegu choroby, rokowań i decyzji o rozpoczęciu działań terapeutycznych. Na pojawienie się choroby Alzheimera wskazują: zwiększone stężenie w PMR rozpuszczalnego białka tau w formie  fosforylowanej oraz zmniejszone stężenie w PMR Aβ.