tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Bizmut

Kod badania: 3376Kod ICD: -

Kategoria badań

Toksykologia.

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 3-10 dni.

Opis badania

Bizmut. Monitorowanie stężenia bizmutu we krwi lub w moczu osób długotrwale leczonych preparatami bizmutu lub w  przypadku podejrzenia nadmiernej ekspozycji na związki bizmutu.

Więcej informacji

Monitorowanie poziomu bizmutu w trakcie długotrwałego przyjmowania leków zawierających bizmut lub przy podejrzeniu nadmiernej ekspozycji na związki bizmutu. Zatrucie związkami bizmutu powoduje m.in.: zapalenie dziąseł i jamy ustnej z wytworzeniem tzw. czarnego rąbka siarczku bizmutowego; zaburzenia układu pokarmowego; niewydolność nerek i albuminurię; zaburzenia pamięci i uwagi; objawy neurologiczne; zaburzenia pracy serca; zmiany skórne. Badanie wykonywane w krwi żylnej lub w moczu metodą spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie. W przypadku monitorowania osób przyjmujących leki zawierające bizmut, materiał do badania należy pobierać przed przyjęciem kolejnej dawki leku.

Opis badania

Więcej informacji