tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Borelioza IgG w PMR

Kod badania: 916Kod ICD: S21

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-10 dni.

Opis badania

Diagnostyka serologiczna zakażenia Borrelia burgdorferi. Oznaczenie przeciwciał IgG swoistych dla antygenów B. burgdorferi w płynie mózgowo rdzeniowym, istotne  w diagnostyce neuroboreliozy. 

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciał IgG swoistych dla antygenów Borrelia burgdorferi w płynie mózgowo rdzeniowym (PMR) jest badaniem zalecanym w diagnostyce neuroboreliozy. B. burgdorferi  jest czynnikiem etiologicznym boreliozy (i jednym z patogenów choroby z Lyme). Jest krętkiem, a jej rezerwuarem są różne gatunki ssaków, m.in.: gryzonie, jelenie i sarny. W naszym klimacie choroba jest przenoszona głównie przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Do zakażenia dochodzi na skutek ukąszenia przez kleszcza, głównie w fazie rozwojowej nimfy. Aby doszło do zakażenia, kleszcz musi być wczepiony do skóry najczęściej przez 2 – 3 dni. Procent zakażonych kleszczy jest zmienny i zależny od rejonu geograficznego. W Europie 64% chorych nie zauważa faktu ukąszenia przez kleszcza. Choroba nieleczona przebiega w trzech fazach: postaci wczesnej – zakażenia zlokalizowanego i rozproszonego oraz  postaci późnej (przewlekłej). Do zaatakowania układu nerwowego dochodzi we wczesnej, rozproszonej oraz późnej postaci boreliozy. Objawy neurologiczne w fazie późnej, przetrwałe lub nawracające, mogą być charakterystyczne  dla zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i porażenia nerwów czaszkowych. W najciężej formie dochodzi do zapalenie mózgu i rdzenia. Wczesna borelioza daje również objawy ze strony obwodowego układu nerwowego. Częstość występowania objawów ze stronu układu nerwowego dochodzi w ok. 40% przypadków. Uszkodzenia układu nerwowego wiążą się z inwazją krętków, są skutkiem procesów zapalnych oraz reakcji o charakterze autoimmunizacji. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) w kierunku przeciwciał IgG i IgM specyficznych dla krętka wskazane jest w przypadku ostrych zapaleń układu nerwowego, jak: zapalenie opon mózgowych, mózgu i rdzenia, zapalenie opon i korzeni mózgowych, zapalenie naczyń mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie nerwów czaszkowych. Stwierdzenie wewnątrzoponowej produkcji przeciwciał jest konieczne w celu wykluczenia biernego przenikania  przeciwciał przez barierę krew-mózg. Przeciwciała mogą być nieobecne w przypadku bardzo wczesnego wystąpienia neuroboreliozy lub przy jej późnych objawach. Obecność przeciwciał w surowicy nie musi być skorelowana z obecnością w PMR, w obu płynach mogą się pojawiać niezależnie od siebie. Wykazanie wewnątrzoponowej produkcji przeciwciał IgG specyficznych dla Borrelia (z uwzględnieniem współczynnika PMR/surowica) jest oznaką ostrej neuroboreliozy. Porównaj badania 430, 431, 432, 433, 434, 917.

Przeciwciała mogą być nieobecne w PMR w przypadku bardzo wczesnego wystąpienia neuroboreliozy lub przy jej późnych objawach. Obecność przeciwciał w surowicy nie musi być skorelowana z obecnością w PMR, w obu płynach przeciwciała mogą się pojawiać niezależnie od siebie. 

Obecność: neuroborelioza.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji