Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Borelioza IgM w PMR

Kod oferty: 917
Kod ICD: S25

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Diagnostyka serologiczna zakażenia Borrelia burgdorferi. Oznaczenie przeciwciał IgM swoistych dla antygenów B. burgdorferi w płynie mózgowo rdzeniowym, istotne  w diagnostyce neuroboreliozy. 

Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciał IgM swoistych dla antygenów Borrelia burgdorferi płynie mózgowo rdzeniowym (PMR) jest badaniem zalecanym w diagnostyce neuroboreliozy. B. burgdorferi  jest czynnikiem etiologicznym boreliozy (i jednym z patogenów choroby z Lyme). Jest krętkiem, a jej rezerwuarem są różne gatunki ssaków, m.in.: gryzonie, jelenie i sarny. W naszym klimacie choroba jest przenoszona głównie przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Do zakażenia dochodzi na skutek ukąszenia przez kleszcza, głównie w fazie rozwojowej nimfy. Aby doszło do zakażenia, kleszcz musi być wczepiony do skóry najczęściej przez 2 – 3 dni. Procent zakażonych kleszczy jest zmienny i zależny od rejonu geograficznego. W Europie 64% chorych nie zauważa faktu ukąszenia przez kleszcza. Choroba nieleczona przebiega w trzech fazach: postaci wczesnej – zakażenia zlokalizowanego i rozproszonego oraz  postaci późnej (przewlekłej). Do zaatakowania układu nerwowego dochodzi we wczesnej, rozproszonej oraz późnej postaci boreliozy. Objawy neurologiczne w fazie późnej, przetrwałe lub nawracające, mogą być charakterystyczne  dla zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i porażenia nerwów czaszkowych. W najciężej formie dochodzi do zapalenie mózgu i rdzenia. Wczesna borelioza daje również objawy ze strony obwodowego układu nerwowego. Częstość występowania objawów ze stronu układu nerwowego dochodzi w ok. 40% przypadków. Uszkodzenia układu nerwowego wiążą się z inwazją krętków,  są skutkiem procesów zapalnych oraz reakcji o charakterze autoimmunizacji. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) w kierunku przeciwciał IgM specyficznych dla krętka wskazane jest w przypadku ostrych zapaleń układu nerwowego, jak: zapalenie opon mózgowych, mózgu i rdzenia, zapalenie opon i korzeni mózgowych, zapalenie naczyń mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie nerwów czaszkowych. Stwierdzenie wewnątrzoponowej produkcji przeciwciał jest konieczne w celu wykluczenia biernego przenikania przeciwciał przez barierę krew-mózg. Przeciwciała mogą być nieobecne w przypadku bardzo wczesnego wystąpienia neuroboreliozy lub przy jej późnych objawach. Obecność przeciwciał w surowicy nie musi być skorelowana z obecnością w PMR, w obu płynach mogą się pojawiać niezależnie od siebie. Wykazanie wewnątrzoponowej produkcji przeciwciał IgM specyficznych dla Borrelia jest oznaką ostrej neuroboreliozy. Porównaj badania 430, 431, 432, 433, 434, 916.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała mogą być nieobecne w PMR w przypadku bardzo wczesnego wystąpienia neuroboreliozy lub przy jej późnych objawach. Obecność przeciwciał w surowicy nie musi być skorelowana z obecnością w PMR, w obu płynach przeciwciała mogą się pojawiać niezależnie od siebie. 

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność: neuroborelioza.