Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Chlamydia pneumoniae IgA

Kod oferty: 382
Kod ICD: S63

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Badanie obecności przeciwciał IgA specyficznych dla Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce zakażeń układu oddechowego. 

Więcej informacji

Badanie obecności przeciwciał IgA specyficznych dla Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce zakażeń układu oddechowego (m.in. atypowego zapalenia płuc). C. pneumoniae jest wyłącznym, wewnątrzkomórkowym patogenem człowieka. Jest to mała gram-ujemna bakteria, namnażająca się w komórkach nabłonka, a także w makrofagach i komórkach mięśniowych miażdżycowo zmienionej aorty. W większości przypadków C. pneumoniae powoduje bezobjawowe zakażenie, ale jest również częstym etiologicznym czynnikiem atypowego zapalenia płuc, a także zapalenia oskrzeli i górnych dróg oddechowych. Zapadalność na zapalenie płuc zmienia się z wiekiem i jest znikoma u dzieci poniżej 5 roku życia, a następnie rośnie i u osób w podeszłym wieku osiąga najwyższy odsetek. C. pneumoniae jest również częstą przyczyną zaostrzenia przebiegu astmy. Zapalenie płuc i oskrzeli powodowane przez drobnoustrój ma zwykle przebieg łagodny. Ciężkie zapalenie płuc powodowane przez C.pneumoniae jest na ogół związane ze współistniejącym zakażeniem np. Mycoplasma pneumoniae lub Streptococcus pneumoniae. W badaniu oznacza się w surowicy krwi przeciwciała IgA specyficzne dla C. pneumoniae. Pojawiają się po specyficznych przeciwciałach IgM, na ogół wtedy, gdy poziom IgM zaczyna opadać. Po wyleczeniu zakażenia C. pneumoniae ich poziom również opada. Utrzymuje się dłużej w przypadku zakażenia przewlekłego lub powtarzających się reinfekcji C.pneumoniae. Badanie wykonywane jest w próbce surowicy krwi żylnej.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni: obecne/niedawne zakażenie C.pneumonia, zakażenie przewlekłe, powtórne zakażnie.