Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Chromogranina A

Kod oferty: 186
Kod ICD: K08
Kategoria badań: CHOROBY NOWOTWOROWE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Oznaczenie stężenia białka chromograniny A w surowicy, przydatne w diagnostyce i monitorowaniu leczenia nowotworów neuroendokrynnych, min. rakowiaka i nowotworów neuroendokrynnych.

Więcej informacji

Oznaczenie stężenia chromograniny A wykorzystywane jest głównie w diagnostyce rakowiaków oraz nowotworów neuroendokrynnych (npphaeochromocytoma) oraz w ocenie skuteczności terapii. W diagnostyce rakowiaków często wykonywane jest wraz innymi markerami, np.: kwasem 5-hydroksyindolooctowym w DZM (5-HIAA).
Stężenie chromograniny A koreluje z masą nowotworu. W przypadku niewielkich nowotworów poziom chromograniny A może się utrzymywać w granicach normy. Chromogranina A jest to białkiem obecnym wewnątrz komórek i wydzielanym przez prawidłowe i nowotworowe komórki endokrynne oraz neuroendokrynne. Dokładna jego funkcja nie została poznana, ale wiadomo, że spełnia wiele różnych zadań (wewnątrzkomórkowych i pozakomórkowych) w układzie endokrynnym, sercowonaczyniowym i nerwowym.

Chromogranina A jest markerem nowotworów neuroendokrynnych, w tym: rakowiaka,  phaeochromocytomy, insulinomy, neuroblastomy, drobnokomórkowego raka płuc. Może być wydzielana również wtedy, gdy nowotwór  endokrynny nie posiada zdolności wydzielania hormonu. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Zawyżenie wyników w wyniku zaburzeń sekrecji żołądka, upośledzonej czynności wątroby i nerek, podniesionym RF. 

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost stężenia: nowotwory neuroendokrynne, rakowiak, phaeochromocytoma, insulinoma, neuroblastoma, drobnokomórkowy rak płuc, choroby wątroby, stany zapalne jelit.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD