tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Coxiella burnetii IgG (Gorączka Q)

Kod badania: 3157Kod ICD: --

Kategoria badań

Infekcje

Infekcje odkleszczowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-10 dni.

Opis badania

Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA. Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgG swoistych dla antygenów Coxiella burnetii w surowicy.

Więcej informacji

Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgG swoistych dla antygenów Coxiella burnetii w surowicy, stosowane w diagnostyce gorączki Q u ludzi i w rozpoznawaniu powikłań.  Gorączka Q jest bakteryjną zoonozą przenoszoną przez owce, kozy, bydło, psy i inne zwierzęta domowe, które po bezobjawowym przebiegu choroby stają się wieloletnim nosicielem patogenu: pałeczki należącej do rodzaju Coxiella, rodziny Legionellaceae.
Zakażenie człowieka następuje przez wdychanie aerozolu zawierających skażone cząstki wydalin lub mleka zwierząt, rzadko przez kontakt z chorym człowiekiem lub przez kleszcza. Choroba dotyka na ogół osób zawodowo kontaktujących się ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego: od hodowców po pracowników przetwórstwa spożywczego. Do wywołania gorączki Q u osób podatnych wystarcza infekcja jedną komórką bakteryjną. Okres wylęgania zależy jednak od skali zakażenia. W 60% przypadków przebieg gorączki Q jest bezobjawowy (asymptomatyczna serokonwersja); może dawać objawy grypopodobne jako  samoograniczająca się ostra choroba gorączkowa a najrzadziej ma postać przewlekłą. Możliwe są komplikacje dotyczące zapalenia wsierdzia i płuc. Pojawienie się przeciwciał  w klasie IgG ok. 20 dnia po infekcji (dla tzw. antygenów fazy I) może być zapowiedzią rozpoczynającego się podostrego zapalenia wsierdzia. Wyniki testu przedstawiane są jako ujemne, wątpliwe i dodatnie.

Opis badania

Więcej informacji