Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Coxiella burnetii IgM (Gorączka Q)

Kod oferty: 3156
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Gorączka Q  (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA. Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgM swoistych dla antygenów Coxiella burnetii w surowicy.

Więcej informacji

Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgM swoistych dla antygenów Coxiella burnetii w surowicy, stosowane w diagnostyce gorączki Q u ludzi.
Gorączka Q jest bakteryjną zoonozą przenoszoną przez owce, kozy, bydło, psy i inne zwierzęta domowe, które po bezobjawowym przebiegu choroby stają się wieloletnim nosicielem patogenu: pałeczki należącej do rodzaju Coxiella, rodziny Legionellaceae.
Zakażenie człowieka następuje przez wdychanie aerozolu zawierających skażone cząstki wydalin lub mleka zwierząt, rzadko przez kontakt z chorym człowiekiem lub przez kleszcza. Choroba dotyka na ogół osób zawodowo kontaktujących się ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego: od hodowców po pracowników przetwórstwa spożywczego. Do wywołania gorączki Q u osób podatnych wystarcza infekcja jedną komórką bakteryjną. Okres wylęgania zależy jednak od skali zakażenia. W 60% przypadków przebieg gorączki Q jest bezobjawowy (asymptomatyczna serokonwersja); może dawać objawy grypopodobne jako  samoograniczająca się ostra choroba gorączkowa a najrzadziej ma postać przewlekłą. Możliwe są komplikacje dotyczące zapalenia wsierdzia i płuc. Wyniki testu przedstawiane są jako ujemne, wątpliwe i dodatnie.