tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Czas trombinowy

Kod badania: 222Kod ICD: G25

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

Czas trombinowy (TT). Badanie wykonywane w osoczu cytrynianowym,  w diagnostyce niedoborów fibrynogenu i dysfibrynogenemii oraz w celu wykluczenia kontaminacji próbki osocza przez heparynę.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

Na czczo

Głodzenie

Zalecane: na czczo, o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00; odradzane: po bogatotłuszczowym posiłku.

Więcej informacji

 

Oznaczenie czasu trombinowego  (TT) w osoczu cytrynianowym,  stosowane w diagnostyce niedoborów fibrynogenu i dysfibrynogenemii oraz w celu wykluczenia kontaminacji próbki osocza przez heparynę. Czas trombinowy (TT) określa dynamikę przejścia fibrynogenu  w fibrynę. TT nie zależy od wewnątrz- i zewnątrzpochodnego układu aktywacji protrombiny, natomiast jest zależny od stężenia fibrynogenu, obecności nieprawidłowego fibrynogenu, aktywności antytrombin oraz polimeryzacji i stabilizacji fibryny. Test wykorzystywany jest w diagnostyce niedoborów fibrynogenu –hipofibrynogenemii (w zespole rozsianego wykrzepiania  wewnątrznaczyniowego, DIC, ang. disseminated intravascular coagulation);  w diagnostyce braku fibrynogenu – afibrynogenemii (nie krzepnące osocze)  i w diagnostyce  dysfibrynogenemii (zaburzeń budowy fibrynogenu). W tych wszystkich przypadkach  odnotowuje się przedłużony czas TT. Wydłużenie TT występuje również w obecności immunologicznych inhibitorów trombiny, w zaburzeniu polimeryzacji fibryny i  w obecności nieprawidłowych globulin. Badanie stosowane jest również dla wykluczenia kontaminacji próbki osocza heparyną niefrakcjonowaną , której obecność w dużych stężeniach przedłuża TT. Przy nieprawidłowym czasie TT rekomendowane jest  oznaczenie czasu reptylazowego nie wrażliwego na obecność heparyny i antytrombiny. 

U osób, u których w trakcie zabiegu chirurgicznego stosowano trombinę  wołową,  mogą występować przeciwciała przeciwko trombinie wołowej, będącej równocześnie odczynnikiem w testach  pomiaru  czasu TT, co wpływa na przedłużenie czasu TT.

Wydłużenie czasu TT: niedobór fibrynogenu- hipofibrynogenemia, brak fibrynogenu- afibrynogenemia, nieprawidłowy fibrynogen-dysfibrynogenemia, choroby wątroby, DIC, leczenie asparaginazą,  produkty degradacji fibryny, heparyna, hirudyna, mocznica, gammapatie monoklonalne, hipoalbuminemia, przeciwciała przeciw trombinie wołowej.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane