tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Czynnik krzepnięcia X, aktywność

Kod badania: 229Kod ICD: G37Synonimy: czynnik Stuart-Prowera; czynnik Stuarta

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-12 dni.

Opis badania

Oznaczenie poziomu aktywności czynnika X, wykonywane  w diagnostyce niedoborów czynnika X, w przypadku nieprawidłowych wyników badań podstawowych układu krzepnięcia (APTT i PT) oraz w przypadku nieprawidłowych krwawień w historii klinicznej badanego.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

Na czczo

Głodzenie

Zalecane: na czczo, o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00; odradzane: po bogatotłuszczowym posiłku.

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

Więcej informacji

Badanie wykonywane  w diagnostyce niedoborów czynnika X, w przypadku nieprawidłowych wyników badań podstawowych układu krzepnięcia (APTT i PT) oraz w przypadku nieprawidłowych krwawień w historii klinicznej badanego. Czynnik X jest proteazą serynową należąca do układu krzepnięcia. Synteza czynnika wymaga witaminy K, koniecznej dla procesu potranslacyjnej obróbki białka proenzymu. Białko wydzielane jest do krwioobiegu w postaci nieczynnej. Do aktywacji czynnika dochodzi w wyniku działania kompleksu TF–VIIa (aktywacja zewnątrzpochodnym torem krzepnięcia), współdziałania czynnika IXa i jego kofaktora czynnika VIIIa (aktywacja torem wewnątrzpochodnym). Czynnik Xa w kompleksie protrombinazy przekształca protrombinę w jej aktywną formę – trombinę. Niedobór czynnika X może powstać w wyniku obniżenia syntezy białka: niedobór typu I, lub w wyniku produkcji nieprawidłowego białka: niedobór typu II. Wrodzony niedobór spowodowany jest mutacjami w genie (zidentyfikowanych kilka mutacji). Nabyty niedobór czynnika X może być skutkiem znacznego obniżenia syntezy białek w wątrobie, niedoboru  witaminy K (o różnej genezie), przebiegu szpiczaka mnogiego. W izolowanym niedoborze czynnika X, w podstawowych badaniach układu krzepnięcia obserwujemy jednoczesne przedłużenie czasu APTT i PT. Objawami niedoboru czynnika są nieprawidłowe krwawienia, takie jak przedłużenie krwawienia po urazie, łatwe siniaczenie, hematuria; w ciężkich niedoborach wylewy dostawowe, krwawienia w tkankach miękkich (np. w mięśniach), pseudoguzy, nawracające krwawienia z nosa.

Heparyna.

Obniżenie aktywności: mutacja w genie czynnika (niedobór białka, lub produkcja nieprawidłowego białka), ciężkie choroby wątroby, niedobór witaminy K (brak w diecie , zaburzenia wchłaniania, terapia antybiotykami), szpiczak mnogi, infekcja Mycoplasma pneumoniae, antykoagulant tocznia (efekt in vitro), amyloidoza, białaczki, nowotwory, heparyna, infekcje górnych dróg oddechowych, trąd, DIC (zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego).

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji