Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Dabigatran, stężenie

Kod oferty: 3364
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Dabigatran, stężenie. Oznaczenie stężenia dabigatranu (inhibitora IIa) stosowane w nadzorze  laboratoryjnym terapii w określonych sytuacjach klinicznych.

Więcej informacji

Dabigatran (inhibitor IIa) jest silnym kompetycyjnym, odwracalnym, bezpośrednim inhibitorem trombiny, stosowanym w zapobieganiu powikłań zakrzepowo-zatorowych po aloplastyce stawu kolanowego lub biodrowego; w prewencji udarów i zatorowości systemowej u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków i czynnikami ryzyka podanymi w opisie profesjonalnym leku; w leczeniu i prewencji zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej.
Wskazaniem do wykonania oznaczenia jest:
a) krwawienie w czasie stosowania nowych doustnych antykoagulantów, NDA (ang. NOACs); b) planowany zabieg chirurgiczny lub procedura inwazyjna, gdy chory zażył NDA w ciągu 24 poprzedzających godzin lub gdy klirens kreatyniny  <50 mL/min.; c) konieczność określenia poziomu NDA u chorych zażywających leki wpływające na farmakokinetykę NDA; d) konieczność określenia poziomu NDA u chorych o nietypowej masie ciała; e) pogarszająca się funkcja nerek; f) postępowanie operacyjne u osób stosujących NDA; g) konieczność odwrócenia działania antykoagulacyjnego NDA; h) podejrzenie przedawkowania NDA; i) konieczność oceny antykoagulacji u osób z incydentami zakrzepowo-zatorowymi w trakcie leczenia. Istnieje możliwość uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich w przypadku stosowania heparyny lub przy nabytych i wrodzonych  zaburzeniach polimeryzacji fibryny.