tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo

Kod badania: 364Kod ICD: --

Kategoria badań

Diagnostyka molekularna

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-8 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

EBV DNA (Epstein-Barr virus) met. real time PCR, jakościowo. Oznaczenie jakościowe  obecności DNA wirusa Epsteina-Barr (EBV) w materiale biologicznym metodą PCR, wykonywane w diagnostyce zakażenia wirusem EBV.

Więcej informacji

Oznaczenie DNA wirusa Epsteina-Barr w materiale biologicznym za pomocą jakościowego testu wykorzystującego reakcję polimerazy łańcuchowej (PCR). Badanie wykonywane jest w diagnostyce zakażenia wirusem EBV. Wirus Epsteina-Barr (EBV lub HH-4, ang. Human Herpesvirus-4, ludzki herpeswirus 4) jest patogenem powszechnie występującym, z częstością zakażeń dochodzącą do 100 procent populacji. W regionach o niskim poziomie życia do zakażenia dochodzi w dzieciństwie, w krajach rozwiniętych we wczesnej młodości lub wieku dorosłym. Najczęstszym przykładem  pierwotnego zakażenia EBV jest mononukleoza zakaźna, dotykająca najczęściej nastolatków i młodych dorosłych. U młodszych dzieci zakażenie ma przebieg bezobjawowy albo łagodny. EBV jest wiązany z rozwojem nowotworów – chłoniakiem Buriktta i chorobami limfoproliferacyjnymi w Afryce oraz szeregiem nowotworów u osób z supresją odporności i chorych transplantologicznych. Podobnie jak w przypadku innych wirusów herpes, pierwotne zakażenie przechodzi w utajone. Wirus namnaża się w nabłonkowych komórkach ustnej części gardła, następnie atakuje obwodowe limfocyty typu B i tkanki układu siateczkowo-śródbłonkowego. Genom wirusa integruje się z genomem zakażonej komórki i jest przekazywany komórkom potomnym, w których rzadko ulega reaktywacji. Ostra mononukleoza zakaźna jest samoograniczającym się zespołem objawów (limfadenopatia, zapalenie gardła, gorączka, hepatosplenomegalia). W diagnostyce laboratoryjnej mononukleozy uwzględnia się obecność charakterystycznych limfocytów w rozmazie krwi obwodowej, a także oznaczenia  serologiczne przeciwciał anty-EBV. Badanie polega na pomiarze DNA wirusa w trakcie mononukleozy zakaźnej. Wykonywane jest jakościową metodą PCR (z ang. reakcja łańcuchowa polimerazy). Materiał genetyczny wirusa jest rzadko wykrywany u osób z utajonym zakażeniem, natomiast jest wykazywany podczas reaktywacji zakażenia. Zobacz także badania: EBV (Epstein-Barr virus) IgG, EBV (Epstein-Barr virus) IgM.

Obecność: mononukleoza zakaźna, pierwotne zakażenie EBV, reaktywacja zakażenia (niski  poziom), bezobjawowe zakażenie u dzieci.

Opis badania

Więcej informacji