tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Eozynofilia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa

Kod badania: 702Kod ICD: 91.891

Kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni.

Opis badania

Eozynoflia/ocena półilościowa komórek z wymazu ze śluzówki nosa. Badanie przydatne w różnicowaniu alergicznych i niealergicznych nieżytów nosa.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Eozynofilowe zapalenie dróg oddechowych jest stanem zapalonym związanym z eozynofilią w drogach oddechowych u chorych na alergiczny nieżyt nosa, chorych z kaszlem atopowym czy kaszlem bez cech atopii oraz chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Stosowanie wziewnych i/lub systemowych glikokortykosteroidów powoduje zmniejszenie eozynofilii w drogach oddechowych oraz ustąpienie kaszlu. Za obecność eozynofilów w miejscach zapalenia odpowiedzialna jest interleukina 5 (IL-5), która wpływa na wzrost i różnicowanie komórek prekursorowych eozynofilów, hamuje apoptozę eozynofili i aktywuje eozynofile tkankowe oraz szereg substancji o charakterze chemotaktycznym i czynników wzrostu. Eozynofile inaczej granulocyty kwasochłonne, należą do białych krwinek, których cytoplazmatyczne ziarnistości barwią się na czerwone eozyną. Jako krwinki układu odpornościowego uczestniczą  zwłaszcza w reakcjach alergicznych oraz w mechanizmach zwalczania chorób pasożytniczych, a także chorób zakaźnych bakteryjnych i wirusowych. Eozynofile powstają w szpiku kostnym, przez układ  krążenia docierają do tkanek, w których się osadzają. Liczba eozynofili w tkankach jest 100 razy większa niż we krwi obwodowej. Posiadają możliwość fagocytozy, a w ich działaniu istotny jest receptor dla cytokiny – interleukiny 5 (IL-5), którego ekspresja wzrasta w stanach chorobowych. Podstawową funkcją eozynofili jest usuwanie białek alergenów i neutralizacja antygenów komórkowych w trakcie infestacji pasożytniczych. Są obecne przede wszystkim w tkankach posiadających  kontakt ze środowiskiem zewnętrznym organizmu (błony śluzowe dróg oddechowych, skóra itd.). Nieprawidłowa interakcja eozynofili  z mastocytami prowadzi do reakcji alergicznych.Obecność eozynofilii w nadmiernej ilości jest charakterystyczny dla alergicznego nieżytu nosa, polipów eozynofilnych oraz niealergicznego eozynofilowego nieżytu nosa. Eozynofile występują w szczególnie dużych ilościach u chorych na alergiczny nieżyt nosa wywołany uczuleniem na alergeny traw. Badanie polega na określeniu ilości eozynofilów w preparacie mikroskopowym  z wymazu pobranego z nosa.                      

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji