tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Etanol, ilościowo

Kod badania: 530Kod ICD: P31

Kategoria badań

Toksykologia.

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

Etanol ilościowo. Ilościowo oznaczenie etanolu w krwi wykonywane w celach medycznych (zatrucia) lub prawnych.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie etanolu (alkoholu etylowego) w krwi wykonywane jest w celach medycznych lub prawnych. Wykrycie etanolu w organizmie  i określenie przyjętej dawki  jest istotne dla zastosowania odpowiednich procedur medycznych; stwierdzenie nieobecności etanolu  lub objawów zatrucia nieadekwatnych do przyjętej dawki daje asumpt do oznaczenia innych substancji toksycznych: np. metanolu, alkoholu izopropylowego, glikolu etylowego i narkotyków. Wykonuje się również oznaczenia ogólnych parametrów organizmu (glukozy, elektrolitów i morfologii krwi). Objawy i stopień zatrucia etanolem mogą być różne w zależności od stanu zdrowia badanego, wieku, przyjmowanych leków, a także tolerancji na etanol związanej z częstością spożywania. U osób rzadko sporadycznie pijących  lub w ogóle, objawy spożycia lub zatrucia mogą być nieproporcjonalnie intensywne.  Usuwanie etanolu z organizmu (detoksykacja) następuje w wątrobie, w której etanol utleniany jest do aldehydu octowego, następnie kwasu octowego i ostatecznie do dwutlenku węgla. Niewielkie ilości są wydychane i usuwane z moczem. Oprócz ilościowych oznaczeń w krwi,  oznaczenie etanolu może być wykonywane w wydychanym powietrzu (jakościowo i ilościowo) oraz przesiewowo w moczu  (w próbce przygodnej lub porcji zebranej w określonym czasie)  i przesiewowo w ślinie.

Opis badania

Więcej informacji