tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Gazometria krwi pępowinowej

Kod badania: 3400Kod ICD: O29

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Opis badania

Gazometria krwi pępowinowej. Pomiar równowagi kwasowo/zasadowej wykonywany ze wskazań neonatologicznych oraz w celu oceny jakości komórek macierzystych w krwi pępowinowej przeznaczonej do bankowania.  

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Badanie gazometryczne krwi pępowinowej wykonywane jest ze wskazań neonatologicznych dla oceny wydolności procesu oddychania i ustalenia wyrównywania zaburzeń oraz jako badanie dodatkowe dla oceny stanu noworodka  (prawidłowo przeprowadzona ocena w skali Apgar dobrze koreluje z wynikami badania gazometrycznego krwi tętniczej).  W przypadku bankowania krwi pępowinowej,  pH krwi i pCO2 stanowi dodatkowe kryterium pozwalające na ocenę jakości komórek macierzystych krwi. Badanie gazometryczne, wykonywane w celu ustalenia równowagi kwasowo/zasadowej organizmu, pozwala na bezpośrednie oznaczenie:
pH - aktywności jonów wodorowych; pCO2 - ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla; pO2 - ciśnienia parcjalnego tlenu; HCO3‾act – aktualnego stężenia dwuwęglanów i nadmiaru/niedoboru zasad (BE). Do parametrów krytycznych oznaczanych bezpośrednio lub wyliczanych na podstawie innych oznaczeń, należą również: BE(ecf) - niedobór lub nadmiar zasad w płynie pozakomórkowym; Hct – hematokryt; tHb – stężenie hemoglobiny całkowitej; sO2 - wysycenie hemoglobiny tlenem; FO2Hb – stężenie oksyhemoglobiny; FCOHb – stężenie karboksyhemoglobiny; FMetHb – stężenie methemoglobiny; FHHb – stężenie  deoksyhemoglobiny; Na+; K+; Ca++ - wapń zjonizowany; Cl‾ - chlorki; AnGap - luka anionowa; Gluk - stężenie glukozy i  Lac – stężenie mleczanów, stężenie bilirubiny płodowej. Badanie wykonywane w lecznictwie zamkniętym.


Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji