tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2)

Kod badania: 98Kod ICD: O29

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Opis badania

Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2). Pomiar równowagi kwasowo/zasadowej,  wykonywany w diagnostyce niewydolności organizmu w lecznictwie zamkniętym.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) - badanie gazometryczne (ang. blood gases), pozwalające na ocenę równowagi kwasowo-zasadowej wykonywane jest na ogół łącznie z badaniem innych parametrów krytycznych koniecznych do ustalenie stopnia niewydolności organizmu. Do parametrów krytycznych oznaczanych bezpośrednio (w krwi pełnej, surowicy, osoczu lub płynie dializacyjnym) lub wyliczanych na podstawie innych oznaczeń, należą, m.in.:
pH - aktywność jonów wodorowych; pCO2 - ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla; pO2 - ciśnienie parcjalne tlenu; HCO3‾act – aktualne stężenie dwuwęglanów;  BE(B) - niedobór lub nadmiar zasad we krwi; BE(ecf) - niedobór lub nadmiar zasad w płynie pozakomórkowym; Hct – hematokryt; tHb – stężenie hemoglobiny całkowitej; sO2 - wysycenie hemoglobiny tlenem; FO2Hb – stężenie oksyhemoglobiny; FCOHb – stężenie karboksyhemoglobiny; FMetHb – stężenie methemoglobiny; FHHb – stężenie  deoksyhemoglobiny; stężenia: Na+; K+; Ca++ (wapnia zjonizowanego); stężenie Cl‾ - chlorków; AnGap - luka anionowa; Gluk - stężenie glukozy i  Lac – stężenie mleczanów, stężenie bilirubiny. pH krwi utrzymywane jest w zakresie 7,35-7,45, obniżenie  określane jest jako kwasica, podniesienie  jako zasadowica.  pH krwi obniża się wraz ze wzrostem pCO2 (i innych kwasów), a wzrasta z obniżeniem poziomu CO2 lub wzrostem ilości dwuwęglanu HCO3-. Kwasica lub zasadowica wskazują na pierwotną nieprawidłowość równowagi kwasowo/zasadowej.  Na charakter nieprawidłowości kwasowo/zasadowej wpływa zależność pH od pCO2 lub HCO3-. Jeżeli nieprawidłowa wartość  HCO3-  jest zgodna z  pH,  mamy do czynienie z pierwotną zmianą o charakterze metabolicznym;  jeżeli nieprawidłowa wartość pCO2 jest zgodna z pH, problem ma charakter oddechowy. W badaniu: Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2), obok pH, pCO2, pO2 oznaczane są również: saturacja hemoglobiny tlenem (%), aktualne stężenie dwuwęglanów oraz niedobór lub nadmiar zasad we krwi. Badanie wykonywane w lecznictwie zamkniętym.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane