Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Geno Diag Dieta-geny metabolizmu

Kod oferty: 3892
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Geno Diag Dieta –  Geno Diag Dieta –  geny metabolizmu.  Geno Diag Dieta - geny metabolizmu i otyłości (FTO, FABP2, PPARAY, ApoE, ADRB3). Badanie przydatne w opracowywaniu diety spersonalizowanej.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne. Badanie przydatne w opracowywaniu diety spersonalizowanej. Panel Geno Diag Dieta –  geny metabolizmu jest badaniem występującym tylko w opcji dorejestrowania do badania genu FTO (badanie numer 3890), inaczej warunkiem zlecenia badania jest uprzednie wykonanie badania genu FTO. Materiał wykorzystywany do  analizy FTO  jest przechowywany przez miesiąc w Pracowni Biologii Molekularnej.
Badanie oferuje oznaczenie polimorfizmów w wybranych genach  związanych z metabolizmem, w celu ustalenia predyspozycji wystąpienia otyłości, oraz zaburzeń związanych z gospodarką węglowodanowo – lipidową. Badane geny:
Gen FTO (ang. Fat Mass- and Obesity- Associated Gene) – gen podatności na otyłość,
Gen PPARγ – gen receptora aktywowanego proliferatorami peroksysomów gamma,
Gen FABP2 – gen jelitowego białka wiążące kwasy tłuszczowe I, FABP (ang. Fatty Acid Binding Protein),
Gen APOE – dwie mutacje genotypujące izoformę Apolipoproteiny E,
Gen ADRB3 kodujący receptory adrenergiczne β-3.
Wyniki badania pozwolą ustalić „plan żywieniowy” uwzględniający zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe, jednocześnie wskazując warunki optymalnej diety. W teście jako matrycy używa się genomowego DNA wyizolowanego z krwi pełnej (EDTA) pobranej od pacjenta. Do wyniku dodawany jest raport opisowy.