Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Glifosat w moczu

Kod oferty: 11092
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Glifosat w moczu. Ocena narażenia na glifosat, składnik preparatu chwastobójczego Roundup.

Więcej informacji

Ocena narażenia na glifosat, składnik preparatu chwastobójczego Roundup.
Toksokinetyka i metabolizm glifosatu:
    Glifosat jest słabo metabolizowany i wydalany z moczem prawie wyłącznie w stanie niezmienionym. Około 0,5% jest metabolizowane do kwasu animometylofosfonowego (AMPA), który jest wykrywany w moczu tylko w przypadku ciężkiego zatrucia.
    Okres połowicznego wydalania glifosatu jest krótki, a ponad 90% dawki doustnej jest wydalane w ciągu 72 godzin. Wydalanie z moczem jest bardzo szybkie, ze szczytem w ciągu pierwszych 24 godzin (t + 14 godzin); rzadko glifosat jest wykrywany w moczu przez dłużej niż 3 dni.
    Badania wykonane u mężczyzn pracujących w przemyśle rolnym wykazały, że dominującą drogą intoksykacji był kontakt ze skórą.  U narażonych na glifosat rolników wykazano (Acquavella JF i in,  2004), że stężenie glifosatu w moczu może wynosić od 1 do 233 pg/l, a u ich dzieci od 1 do 2 pg/l.
    W przypadku ciężkich zatruć stężenia glifosatu w moczu były wyższe niż 100 mg/l, a w skrajnych przypadkach dochodziły do rzędu gramów na litr. Obecnie nie ma wartości referencyjnych dla stężeń glifosatu w moczu w ogólnej populacji i dla narażonych na glifosat specjalistów.