Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo

Kod oferty: 3087
Kod ICD: P27

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo. Badanie w moczu, wykonywane w przypadku objawów klinicznych lub/i wywiadu sugerującego spożycie glikolu.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie glikolu w moczu, wykonywane jest w przypadku objawów klinicznych lub/i wywiadu sugerującego spożycie glikolu. Glikol etylenowy (alkohol polihydroksylowy) jest  związkiem organicznym, którego spożycie prowadzi do rozwoju kwasicy metabolicznej, uszkodzenia nerek, wątroby i mózgu. Początkowe objawy zatrucia przypominają typowe pobudzenie alkoholowe. Dawka śmiertelna wynosi około 100 ml. Glikol stosowany jest jako dodatek do niezamarzających płynów chłodnic samochodowych, których spożycie jest częstym powodem zatrucia. Wskazaniem do wykonania badania są objawy kliniczne i wywiad sugerujący podejrzenie spożycia (przypadkowe, samobójcze).
Glikol propylenowy (alkohol dwuhydroksylowy) jest nietoksycznym związkiem organicznym  stosowanym w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym jako konserwant i  emulgator (E1520)). Realne ryzyko zatrucia wiąże się z niewłaściwym zastosowaniem medycznym lub spożyciem znacznych jego ilości. Oznaczany jest jako składnik mieszaniny wraz z glikolem etylenowym.